Home

Actueel Nieuws

Afwikkeling huwelijkse voorwaarden en beperkte gemeenschap

donderdag 29 september 2011

In deze uitspraak wordt het geschil van partijen in de afwikkeling van de huwelijkse voorwaarden en de verdeling van de beperkte gemeenschap behandeld.

Tussen partijen staat vast dat de man de voorhuwelijkse woning heeft gekocht en deze ten tijde van de huwelijkssluiting zijn eigendom was. De vrouw is van mening dat de overwaarde van deze woning in de verrekening tussen partijen moet worden betrokken, nu zowel haar voorhuwelijkse inkomsten als de ten tijde van het huwelijk verworven en te verrekenen inkomsten zijn geïnvesteerd in de woning.

Helft stellen maakt geen geldafspraken

zondag 04 september 2011

De helft van de stellen die gaan samenwonen maakt geen afspraken over de gezamenlijke huishoudportemonnee. Acht op de tien koppels hebben wel een bankrekening samen. Dat blijkt uit onderzoek van Wijzer in geldzaken en TNS Nipo.

Een slippertje mag

zondag 04 september 2011

Vroeger wezen we elkaar gelijk de deur na een slippertje. Tegenwoordig is ontrouw geen hoofdoorzaak meer om uit elkaar te gaan. Een midlifecrisis, emotioneel of lichamelijk geweld, onredelijk gedrag en financiële zorgen zijn tegenwoordig redenen om te scheiden. Dat blijkt uit rondvraag bij Britse advocaten.

We houden 2.000 euro achter voor onze partner

zondag 28 augustus 2011

Praten over geld en salaris is nog steeds een taboe, zelfs bij koppels. Volgens een Brits onderzoek heeft 28% geen idee hoeveel zijn partner verdient. Het gaat zelfs zo ver dat de Britten gemiddeld zo'n 2.000 euro verbergen voor hun levensgezel.

De cijfers zijn het resultaat van een enquête die werd uitgevoerd door de Britse verzekeringsmaatschappij Sheilas' Wheels. Daarin werd gepeild naar hoe Britten omgaan met hun geld.

Opzettelijk zoekmaken van vermogensbestanddelen leidt tot verbeurdverklaring

donderdag 14 juli 2011

Een erfgenaam heeft vermogensbestanddelen opzettelijk zoek gemaakt en verbeurt daarmee zijn aanspraak als erfgenaam.

X en C zijn erfgenamen in de nalatenschap van A. Tijdens het leven van A was C tevens haar curator. C is overleden en zijn erfgenaam is de vereniging (V). Volgens X heeft C vorderingen van A op C opzettelijk zoekgemaakt. X vordert verbeurdverklaring van het aandeel van C in de nalatenschap van A ten gunste van X. Tevens vordert X een rentevergoeding op basis van de wettelijke rente. V betwist de vorderingen.

Recordaantal leden voor vereniging vrijwillig levenseinde

zondag 10 juli 2011

De Nederlandse Vereniging voor een Vrijwillig Levenseinde (NVVE) is in tweeënhalf jaar gegroeid van 105.000 naar 120.000 leden. ‘Deze groei laat zien dat de belangstelling voor de NVVE toeneemt, waarschijnlijk omdat steeds meer mensen zich bewust zijn van de noodzaak om hun wensen ten aanzien van het levenseinde vast te leggen in een wilsverklaring’, stelt de vereniging.

Pagina's

Zoekveld

Thema's