Archief

Fiscale wet gewijzigd, testament niet meer besparend!

woensdag 26 december 2012

Als in een testament een slimme constructie wordt opgenomen zodat de erfgenamen belasting kunnen besparen, is het van belang het testament regelmatig te laten nakijken. Het kan namelijk zo zijn dat de fiscale wetten wijzigen, waardoor de slimme constructie anders uitpakt.

Begrafeniskosten deels aftrekbaar

woensdag 26 december 2012

Als van een echtpaar de eerste komt te overlijden is er vaak een langstlevendentestament. De kinderen krijgen hun erfdeel dan nog niet direct. De langstlevende krijgt alle bezittingen, maar moet ook alle eventuele schulden betalen. Veel langstlevenden trekken dan ook alle begrafeniskosten af van hun eigen erfdeel om maar zo min mogelijk erfbelasting te hoeven betalen.

Eigenaar vakantiewoning weigert bij te dragen in beheerskosten

woensdag 26 december 2012

Bij het kopen van een woning op een vakantie- of recreatiepark moet de koper zich terdege realiseren dat hij daarbij is gebonden aan diverse verplichtingen. Tot deze verplichtingen behoren onder meer het bijdragen in de kosten van het onderhoud van het park en het instandhouden van allerlei voorzieningen, die het wonen op een recreatiepark aantrekkelijk maken.

Verruiming projectontwikkelaarsresolutie

woensdag 26 december 2012

Goed nieuws voor de vastgoedmarkt. De Staatssecretaris van Financiën heeft op 31 oktober jl. besloten om de termijn in de zogenaamde projectontwikkelaarsresolutie te verlengen van 6 maanden naar maar liefst 2 jaar.

Tegenstrijdig belangregeling ook voor commissarissen

woensdag 26 december 2012

Met de Wet bestuur en toezicht treedt op 1 januari 2013 ook een nieuwe regeling voor tegenstrijdig belang in werking. Bij de besluitvorming in de vennootschap kan een persoonlijk belang aan een evenwichtige afweging in de weg staan. Als dat het geval is, is er sprake van tegenstrijdig belang. Bent u de bestuurder met het persoonlijke belang, dan mag u de vennootschap in dat geval niet vertegenwoordigen. De nieuwe regeling omvat een uitbreiding van de regeling naar commissarissen.

Gezamenlijke huishouding stopt bij verbreking samenwoning

woensdag 26 december 2012

Een veel voorkomende situatie is dat samenwoners samen een huis kopen en hoofdelijk aansprakelijk zijn voor de hypothecaire lening. Tot zover heel gebruikelijk en niet speciaal. Wat nu als na het verbreken van de relatie één van de partners vertrekt? En wat als de andere partner ook – al dan niet gelijktijdig – ook vertrekt, zonder dat het huis nog is verkocht? Wie draait op voor de lasten?

Vruchtgebruikkapitaal opmaken?

dinsdag 11 december 2012

Veel mensen hebben een testament waarbij de langstlevende of een andere erfgenaam het vruchtgebruik van de nalatenschap krijgt. Stel dat de nalatenschap bestaat uit een huis, een spaarrekening en een effectenportefeuille. Mag de vruchtgebruiker dan een deel van de effectenportefeuille of het huis verkopen en de opbrengst opmaken?

Honden behoren tot de inboedel

dinsdag 11 december 2012

Heeft u huisdieren? Heeft u er dan wel eens over nagedacht wat er met de huisdieren moet gebeuren als u onverhoopt uit elkaar gaat? Of komt te overlijden?

Veel mensen stellen een testament of een samenlevingsovereenkomst op en regelen daarin dat de partner bijvoorbeeld erfgenaam is, of van wie de inboedelstukken zijn. Heel af en toe staat er op de lijst van inboedelstukken een hond of een kat, maar de meeste stellen laten dit ongeregeld.

Privé-investering in huwelijk is vordering op huwelijksgemeenschap

dinsdag 18 december 2012

In veel echtscheidingszaken is sprake van een verschil van mening over bedragen die door een van de partners uit hun privévermogen in de huwelijksgemeenschap zijn geïnvesteerd. Bent u niet op huwelijkse voorwaarden getrouwd en heeft u privégeld in uw huwelijk gestopt, dan heeft u een aan die investering gelijk zijnde vordering op de huwelijksgemeenschap en niet op uw ex-partner.

Meewerken aan schuldsaneringsregeling soms onder dwang

dinsdag 18 december 2012

Een neergaande economie is niet goed voor de betalingsmoraal. Facturen van bedrijven worden in veel gevallen te laat en soms ook niet betaald. Als ondernemer – al dan niet in een BV – heeft u daar ongetwijfeld mee te maken. Maar wat nu als uw medewerking aan een minnelijke schuldsaneringsregeling wordt gevraagd? Welke belang weegt zwaarder? Dat van u als individuele schuldeiser of dat van een meerderheid van schuldeisers? Deze vraag wordt nogal eens aan de rechter voorgelegd. Soms met een dwangakkoord als resultaat.

Pagina's