Archief

Verlaagd tarief overdrachtsbelasting niet van toepassing

dinsdag 22 januari 2013

Voor overdracht van onroerende zaken geldt over het algemeen een overdrachtsbelastingtarief van 6% over de koopsom. In bepaalde gevallen kan gebruik worden gemaakt van het verlaagde tarief van 2%.

DGA soms geen ondernemer

dinsdag 22 januari 2013

Een fiscale eenheid van een directeur-grootaandeelhouder (dga) en een of meer vennootschappen betekent niet automatisch dat de dga ook fiscaal als ondernemer wordt aangemerkt. Dat hangt af van het feit of hij materieel deel heeft uitgemaakt van de fiscale eenheid. De Hoge Raad is mede op grond van een uitspraak van het Europese Hof van Justitie teruggekomen op een eigen arrest uit 2002.

Geen vermogen voor oud-leden bij opheffing vereniging

dinsdag 15 januari 2013

Vanwege toegenomen mogelijkheden voor en andere behoeften van individuen om vrije tijd in te vullen hebben veel verenigingen te kampen met teruglopende ledenaantallen. Soms met ontbinding van de vereniging tot gevolg. Wat moet er dan met het vermogen van de vereniging gebeuren?

Opnieuw getrouwd en nadelige rente in testament

dinsdag 15 januari 2013

Het komt vaak voor dat ouders een langstlevendentestament maken. Kinderen moeten dan op hun erfdeel wachten. In het testament wordt soms een hoge rente opgenomen. Dit was vaak fiscaal voordelig, maar kan vooral bij tweede huwelijken nadelig uitvallen.

Vrijgesteld schenken aan kind boven de 40 jaar via de partner

dinsdag 15 januari 2013

Ouders mogen hun kinderen schenkingen doen die vrij zijn van erfbelasting. Sinds kort is de grens voor de eenmalige verhoogde schenking aan een kind zelfs opgetrokken van 35 jaar naar 40 jaar. Maar hoe zit het met de mogelijkheid om toch vrijgesteld te schenken als de partner van uw kind nog jonger is dan 40?

Bij erg kort huwelijk tellen eerdere schulden niet mee

dinsdag 15 januari 2013

Trouwen zonder huwelijkse voorwaarden en na uitermate korte tijd weer gaan scheiden. Direct na de scheiding komt de aap uit de mouw: uw partner had voor het huwelijk al grote schulden. Geen huwelijkse voorwaarden, dus u draait op voor de helft van de schulden. Blijven deze schulden verbonden aan de ander? Of kunnen deze schulden u in redelijkheid en billijkheid niet worden toegerekend?

Wat wordt bedoeld met ‘kosten koper’?

dinsdag 15 januari 2013

In advertenties en brochures waarin vastgoed te koop wordt aangeboden, is het gebruikelijk, dat achter de vraagprijs of koopsom de aanduiding ‘kosten koper of k.k.’ wordt gesteld. Daarmee wil de verkoper eventuele geïnteresseerden duiden op het feit, dat ‘de kosten van de eigendomsoverdracht’ voor rekening van de koper komen. Maar welke kosten, die met de overdracht zijn gemoeid, vallen hieronder? In oktober van het vorige jaar heeft het Gerechtshof Amsterdam hierover een duidelijke uitspraak gedaan.

Tijdelijke verhuur woningen eenvoudiger

dinsdag 08 januari 2013

Op grond van de Leegstandswet van 1 januari 2010 is het mogelijk te koop staande woningen tijdelijk aan derden te verhuren, zonder huurbescherming voor de huurder. Tijdelijke verhuur kan alleen met een door Burgemeester en Wethouders afgegeven vergunning, waarin de huurprijs is bepaald.

Gehandicapt kind en legitieme portie

dinsdag 08 januari 2013

Ouders van een gehandicapt kind moeten er rekening mee houden dat de kantonrechter goedkeuring moet geven als het kind een erfenis krijgt die afwijkt van de legitieme portie.

Kosten van de huishouding na echtscheiding

dinsdag 08 januari 2013

Bij de meeste echtparen staat in de huwelijkse voorwaarden dat zij ieder bijdragen aan de huishoudkosten. Maar hoe gaat dat als zij besluiten te gaan scheiden?

Meestal spreken de echtgenoten af dat zij tijdens hun huwelijk de huishoudkosten betalen naar rato van hun inkomens. Verdient de man zestig procent van het inkomen en de vrouw veertig procent, dan dragen zij ook in die verhouding bij aan de kosten van de huishouding.

Pagina's