Archief

Koper is boete verschuldigd wegens niet vrijgeven van depot

dinsdag 08 januari 2013

Als na het sluiten van een koopovereenkomst partijen tot de ontdekking komen, dat de grond is verontreinigd en de koper desondanks niet wenst af te zien van de koop, wordt dikwijls door partijen een aanvullende overeenkomst gesloten. Deze overeenkomst houdt in, dat de eigendomsoverdracht – ondanks de geconstateerde verontreiniging – zal plaatsvinden, zij het dat een deel van de koopsom in depot blijft bij de notaris. De verkoper verplicht zich daarbij de grond te saneren.

Centraal aandeelhoudersregister voor veilig handelsklimaat

dinsdag 08 januari 2013

Veel fraude met ondernemingen komt voort uit het feit dat niet voldoende inzichtelijk is wie er als aandeelhouders betrokken zijn bij een bv of bij een niet-beursgenoteerde nv. Het centraal aandeelhoudersregister moet daar verandering in brengen, meer transparantie ook. Minister Opstelten van Veiligheid en Justitie kondigde de komst van het centraal aandeelhoudersregister aan als een belangrijke mijlpaal voor een ‘veilig en fraudebestendig handelsklimaat’.

Langdurige fictieve scheiding heeft gevolgen voor verdeling gemeenschap

dinsdag 08 januari 2013

Niet veel voorkomend, maar toch interessant is de situatie dat echtgenoten na een kort huwelijk uit elkaar gaan en verder geen contract meer met elkaar hebben, maar het huwelijk niet door echtscheiding ontbinden. Wat zijn daarvan de gevolgen als lange tijd na het uiteengaan een van beide ex-partners overlijdt?

Pagina's