Archief

Erfenis weigeren en echtscheiding

dinsdag 05 februari 2013

Als een in gemeenschap van goederen gehuwd echtpaar in echtscheiding verkeert en rond hetzelfde tijdstip een erfenis krijgt is het belangrijk om goed op te letten. Vaak rijst dan de vraag of de erfenis nog gedeeld moet worden of niet.

Als het overlijden plaatsvindt vóór de echtscheiding, valt de erfenis in de gemeenschap van goederen en moet de erfenis worden gedeeld door de echtgenoten. Dit kan anders zijn als de echtgenoot die de erfenis krijgt, de erfenis niet accepteert. Dat kan alleen als hij of zij zich nog niet als erfgenaam heeft gedragen.

Onderzoeksplicht voor professionele koper

dinsdag 05 februari 2013

Volgens het Burgerlijk Wetboek is de verkoper van een onroerende zaak verplicht de koper te informeren over alle beperkingen welke aan de onroerende zaak kleven en alle gebreken aan de zaak, die de verkoper kent of behoorde te kennen. Maar dat ontslaat de koper niet in alle gevallen van een eigen onderzoeksplicht. Op kopers van onroerende zaken die dit doen in het kader van de uitoefening van hun bedrijf rust een bijzondere verplichting tot nader onderzoek.

De notaris als mediator

dinsdag 05 februari 2013

Mediation wint steeds meer terrein als alternatieve mogelijkheid om geschillen op te lossen. Mediation gaat niet zozeer om winnen of verliezen, maar om met elkaar een voor alle partijen acceptabele oplossing te kiezen. Omdat de notaris gewend is om belangen van alle partijen mee te wegen, wordt hij of zij in toenemende mate ingeschakeld als mediator. Vanwege zijn specifieke deskundigheid, bijvoorbeeld op het gebied van volwassenentoezicht, gebeurt dat ook in niet alledaagse gevallen.

Persoonlijk recht van gebruik en bewoning aftrekbaar voor erfbelasting?

dinsdag 05 februari 2013

Wilt u dat uw nieuwe partner na uw overlijden in uw huis kan blijven wonen? Zorg dan dat het niet blijft bij een mondelinge afspraak. Ook al respecteren uw kinderen uw besluit, de belastingdienst kan daar anders over denken.

Onlangs speelde een dergelijk geval bij de rechter. De kinderen wilden de waarde van de woning lager opgeven voor de erfbelasting omdat hun overleden vader had afgesproken dat zijn vriendin in de woning bleef wonen. Het Hof vond dat er sprake was van een zogenaamd derdenbeding en gaf de kinderen gelijk.

Pagina's