Archief

Benadeelde kinderen?

dinsdag 23 april 2013

Als een ouder overlijdt en één van de kinderen krijgt meer uit de erfenis dan de anderen, ontstaat er wel eens ruzie. Er moet dan berekend worden of de kinderen die zich benadeeld voelen gelijk hebben. Maar wanneer is er sprake van benadeling?

Staat er een bewindvoerder in uw testament?

dinsdag 23 april 2013

Het is mogelijk om in een testament een bewindvoerder aan te stellen. Deze persoon kan dan de erfenis die u nalaat beheren, bijvoorbeeld als één van de erfgenamen dat niet zelf kan.

Geen twee besturen in één vereniging

dinsdag 23 april 2013

Onenigheid binnen de vereniging kan voor veel verenigingsbestuurders een nachtmerrie zijn. Dat wordt het zeker als onenigheid leidt tot het ontstaan van twee groepen, die tegenover elkaar staan. Het kan nog ergen, bijvoorbeeld als beide groepen algemene ledenvergaderingen gaan beleggen om hun gelijk te halen en met een eigen bestuur te werken. De vraag is dan of de algemene ledenvergaderingen rechtsgeldig bijeen zijn geroepen en of daarin rechtsgeldige besluiten zijn genomen, bijvoorbeeld over het ontslaan en benoemen van bestuursleden.

Koopoptie of recht van eerste koop

dinsdag 23 april 2013

De begrippen ‘koopoptie’ en ‘recht van eerste koop’ worden nog al eens door elkaar gehaald. Als partijen een koopoptie overeenkomen, zijn zij het al eens over de koop. Er bestaat dan al wilsovereenstemming tussen partijen en er is sprake van een onherroepelijk aanbod. Vaak is ook de koopsom al bepaald of in ieder geval de wijze waarop de koopsom zal worden vastgesteld. Door een verklaring van de optienemer dat hij gebruik wil maken van de koopoptie komt de koopovereenkomst tot stand.

Combinaties van prestaties in de btw

dinsdag 23 april 2013

In de praktijk komt het veelvuldig voor dat er discussie ontstaat over de verschuldigde btw bij zogenaamde combinaties van prestaties. Combinaties van prestaties zijn prestaties waarvoor verschillende btw-tarieven moeten worden gerekend. Is er dan sprake van één hoofdprestatie (belast met thans 21%) en een aantal nevenprestaties/bijkomende prestaties (belast met 6%) of moet u voor de btw kijken naar elke handeling op zich? Een algemeen antwoord op deze vraag is niet te geven.

Samenwonen steeds vaker op jongere leeftijd

dinsdag 23 april 2013

Samenwonen gebeurt op steeds jongere leeftijd. Dat blijkt uit gegevens die het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) op 8 april 2013 publiceerde. Zijn ouders van kinderen zelf jong getrouwd, dan gaan hun kinderen op jonge leeftijd samenwonen. Datzelfde geldt voor kinderen van ouders die zijn gescheiden, ook zij blijken op jonge leeftijd te gaan samenwonen. En juist dan is het maken van een samenlevingsovereenkomst een must.

Verwaarlozing onderzoeksplicht

dinsdag 16 april 2013

Strekt de mededelingsplicht van de verkoper zo ver, dat ook aan een professionele koper moet worden meegedeeld wat bij de verkoper bekend is over de onroerende zaak? Daarover moest de Rechtbank Haarlem zich buigen in een zaak tussen de gemeente Heemskerk en een bouwmaatschappij.

In 2006 verkoopt de gemeente Heemskerk aan een bouwmaatschappij een perceel grond waarop zich nog een oud raadhuis bevindt. De bouwmaatschappij is van plan het oude raadhuis te slopen en op de vrijkomende grond een appartementencomplex te bouwen.

Wat is de ‘houdbaarheidsdatum’ van uw testament?

dinsdag 16 april 2013

Veel mensen slapen rustig als zij hun testament hebben gemaakt. Ze hebben hun zaakjes goed geregeld! Maar voor hoelang?

Soms raakt de inhoud van een testament later achterhaald. Bijvoorbeeld als een zuster tot erfgenaam wordt benoemd, terwijl deze zuster enige tijd later kinderloos komt te overlijden. Het testament heeft dan geen werking meer en de notaris moet op zoek naar alle broers, zusters en kinderen van eerder overleden broers en zusters, soms zelfs naar verre familieleden.

Executeur voor uw social media-accounts

dinsdag 16 april 2013

Het gebruik van social media neemt een grote vlucht. Social media zijn niet meer weg te denken uit het dagelijks leven. In Nederland heeft al een meerderheid van de bevolking een account op een of meer van deze media. Wat gebeurt daarmee als iemand is overleden? De notaris biedt uitkomst.

Duidelijkheid over aftrekbaarheid bouwrente bij aankoop nieuwbouwwoning

dinsdag 16 april 2013

Kopers van nieuwbouwwoningen zijn normaal gesproken bouwrente verschuldigd. Woningen die behoren tot een nieuwbouwproject worden in serie gebouwd en niet alle te bouwen woningen zijn bij de aanvang van de bouw al verkocht en in eigendom overgedragen.

Dat betekent dat de aannemer alles wat hij bouwt van te voren moet financieren. De aannemer brengt daarom rente in rekening bij de koper over de bouwtermijnen die zijn vervallen tussen het tijdstip van het sluiten van de koopovereenkomst en de notariële eigendomsoverdracht.

Pagina's