Archief

Statutenwijziging mag nooit afwijken van bedoeling oprichters

maandag 26 mei 2014

Statuten van stichtingen en verenigingen kunnen bestuurders ook wel eens in de weg zitten. In hoeverre dat het geval is, hangt af van de inhoud. Een van de varianten is als in de statuten van een stichting is bepaald dat het bestuur bijvoorbeeld uit ten minste drie bestuurders bestaat, waarvan er één ook bestuurslid moet zijn van een andere stichting (kwaliteitszetel).

Makelaar verstrekt foutieve opgave oppervlakte appartement

maandag 26 mei 2014

Bent u van plan een perceel grond met de daarop gebouwde woning te kopen dan wordt zowel in de koopovereenkomst als in de akte van eigendomsoverdracht bij de notaris een oppervlakte vermeld. Volgens de wet is de vermelding van de oppervlakte slechts een aanduiding. De gekochte onroerende zaak hoeft daaraan niet te beantwoorden.

Geen verlaagd tarief overdrachtsbelasting voor woonzorgwoningen

maandag 26 mei 2014

Vóór 1 juli 2011 was bij eigendomsoverdracht van een woonhuis 6% overdrachtsbelasting verschuldigd over de koopsom van de woning. Vanaf laatst gemelde datum is dit tarief door de Staatssecretaris van Financiën verlaagd naar 2%. De verlaging was bedoeld om de malaise in de woningmarkt een halt toe te roepen en de verkoop van woningen te stimuleren.

Wat mag de gemachtigde?

maandag 26 mei 2014

Hebt u al vastgelegd wie uw bankzaken regelt, als u onverhoopt een auto ongeval krijgt, of in het ziekenhuis wordt opgenomen? Een algemene notariële volmacht die u verstrekt aan iemand die u zeer vertrouwt, kan in zo’n geval uitkomst bieden.

Misdadige schoonzoon krijgt toch erfenis

maandag 26 mei 2014

Iemand die een ander heeft omgebracht, of dat heeft geprobeerd, kan de erfenis wel vergeten. De droevige voorbeelden van tientallen jaren jongere echtgenoten, die hun vermogende bejaarde echtgenotes na vijf weken huwelijk ombrengen, zijn bekend uit de kranten.

Echtscheiding én scheiding van tafel en bed tegelijkertijd mogelijk

maandag 26 mei 2014

Een opmerkelijke situatie. Een echtpaar wil hun huwelijk beëindigen, waarbij de ene partner echtscheiding aanvraagt en de andere partner om geloofsredenen niet verder wil dan scheiding van tafel en bed. Deze situatie kwam tot uitdrukking nadat de door de vrouw aangevraagde echtscheiding door de rechtbank werd gehonoreerd. De man ging daartegen in beroep en verzocht het hof – in plaats van de echtscheiding – scheiding van tafel en bed uit te spreken. De vrouw blijft bij haar verzoek om echtscheiding.

Als de executeur zijn werk niet doet

dinsdag 20 mei 2014

Wilt u uw erfgenamen niet belasten, of bent u bang dat uw erfgenamen niet door één deur kunnen? Dan kunt u in uw testament een executeur benoemen die de afwikkeling van uw nalatenschap voor uw erfgenamen verzorgt.

Waarschijnlijk denkt u hierbij aan een toegewijd persoon met – bij voorkeur – kennis van zaken. Af en toe blijkt echter dat een executeur zich niet zo goed van zijn taak kwijt.

Geen duidelijk afspraken over geldlening vader aan zoon

dinsdag 20 mei 2014

Ouders die in de gelegenheid zijn, helpen hun kinderen nog wel eens die een geldlening nodig hebben. Het maken van duidelijke afspraken over rente en terugbetaling is helaas minder populair en schiet er regelmatig bij in. En dat kan voor veel problemen zorgen, vooral als de ouder komt te overlijden.

Moeilijk onder koude uitsluiting huwelijksvoorwaarden uit te komen

dinsdag 20 mei 2014

Er bestaan nog flink wat huwelijkse voorwaarden waarin elke gemeenschap van goederen is uitgesloten en die ook geen verrekenbedingen bevatten. Dat betekent dat de echtgenoot met het minste geld en de minste goederen bij een huwelijkseinde door overlijden over het totale vermogen (minus het vrijgestelde bedrag voor echtgenoten) van zijn of haar overleden partner erfbelasting moet betalen. Het betekent ook dat die echtgenoot er bij een eventuele scheiding bekaaid afkomt. Die kans is groot, aangezien vier op de tien huwelijken stranden.

Opzegging huur bij renovatie woning

dinsdag 20 mei 2014

Het zal u maar overkomen. U woont al jaren in een huurwoning gelegen in een gezellige buurt. Op eens ontvangt u een brief van de verhuurder, waarin staat dat deze de huur voor een bepaalde datum opzegt omdat de verhuurder noodzakelijke renovatiewerkzaamheden wenst te laten uitvoeren. Kan dat zomaar?

Pagina's