Archief

Actuele ontwikkelingen verschuldigdheid overdrachtsbelasting

dinsdag 22 juli 2014

In de notariële praktijk komt het wel eens voor dat de notaris in één akte de koopovereenkomst opstelt met daarin ook – onder bepaalde voorwaarden – de juridische levering. Die voorwaarde kan zijn dat de betaling van de koopsom op een later tijdstip plaatsvindt.

Wetsvoorstel beperkt trouwen in gemeenschap van goederen

dinsdag 22 juli 2014

Als je aan iemand vraagt of hij getrouwd is in gemeenschap van goederen of op huwelijkse voorwaarden, hebben veel mensen het antwoord niet direct paraat. Vooral de terminologie is niet voor iedereen duidelijk.

Bent u voor of tijdens uw huwelijk naar de notaris geweest om vast te laten leggen dat ieder zijn of haar eigen huis, geld of bedrijf privé houdt? Dan heeft u zeer waarschijnlijk huwelijkse voorwaarden gemaakt. Zo niet? Dan bent u gehuwd in algehele of wettelijke gemeenschap van goederen.

Tegengestelde belangen scheidende echtgenoten in vof

dinsdag 22 juli 2014

Echtscheidingen zijn op zichzelf al ingewikkeld genoeg. Het wordt nog ingewikkelder als beide partners ook nog samen een vennootschap onder firma (vof) vormen. Als er dan nog een dimensie bijkomt, zoals een familielening, wordt het nog moeilijker. Partners hebben in zo’n situatie vaak fors tegengestelde belangen, voer voor rechters.

Fifty-fifty verdeling bij einde huwelijk is vrij harde regel

dinsdag 08 juli 2014

Nog steeds zijn in ons land de meeste echtparen in gemeenschap van goederen getrouwd. Dat betekent dat alle bezittingen en schulden bij echtscheiding gelijk verdeeld worden, elk de helft. Dat kan heel lastig uitpakken als u bijvoorbeeld bij de echtscheiding pas geconfronteerd wordt met schulden van uw partner, waar u eerder geen weet van had. Die situatie is geen uitzondering. Wilt u dat voorkomen, dan kunt u als u gaat trouwen beter huwelijkse voorwaarden afspreken.

Vereffenen doe je samen

dinsdag 08 juli 2014

Wat kunt u doen als één van de erfgenamen zijn eigen gang gaat en zonder toestemming in het huis van de overledene gaat wonen, zelfs zonder een vergoeding te betalen? De rechter heeft onlangs een dergelijke zaak moeten beoordelen, en gaf een helder oordeel.

Meldingsplicht voor verkoper ruilverkavelingsgebied

dinsdag 08 juli 2014

Voorafgaand aan het sluiten van een koopovereenkomst moet de verkoper aan de koper alle bijzondere lasten en beperkingen melden. Een voorbeeld van een bijzondere last of beperking is de bestemming van het vastgoed. De koper die het vastgoed wil gebruiken voor het bouwen van een woning, moet op de hoogte worden gesteld van het feit, dat op de grond daadwerkelijk een woonbestemming rust.