Archief

Huis in buitenland, geen belastingverrekening

dinsdag 23 september 2014

Heeft u een tweede huis in het buitenland? Dan geniet u daar vast regelmatig met partner en kinderen van. Maar zit u ook rustig in de zon of sneeuw, als u niet helemaal zeker weet of het ná uw overlijden ook goed is geregeld?

Tijdelijke schenkingsvrijstelling niet verlengd

maandag 22 september 2014

Sinds 1 oktober 2013 is de eenmalige vrijstelling voor schenkbelasting verruimd naar
€ 100.000. Het moet dan wel gaan om schenkingen die worden gebruikt voor de aankoop van een woning, voor onderhoud aan de woning of aflossing van de eigenwoningschuld. Veel hebben mensen gebruik gemaakt van deze regeling.

Scheiden zonder rechter binnenkort mogelijk

dinsdag 16 september 2014

Wie wil scheiden kan binnen afzienbare tijd bij de ambtenaar van de burgerlijke stand terecht. Voorwaarden zijn dat het scheidende echtpaar het onderling eens is en er geen minderjarige kinderen zijn. Eenvoudig, goedkoop en overzichtelijk, zo redeneert het kabinet op initiatief van staatssecretaris Teeven. Daar denken de rechters die ervaring hebben met echtscheidingen anders over.

Openbare verkoop zonder zekerheid hoogte vordering

dinsdag 16 september 2014

Om te kunnen beschikken over werkkapitaal kan een ondernemer bij de bank aankloppen. Als de bank bereid is een bedrijfskrediet te verstrekken zal daartegenover door de ondernemer zekerheid moeten worden geboden. Dat gebeurt meestal in de vorm van het vestigen van een hypotheekrecht ten behoeve van de bank op het bedrijfspand.

Einde aan grote schenkingsvrijstelling

dinsdag 16 september 2014

De maatregel waarbij u € 100.000 vrij van schenkbelasting kan schenken wordt niet verlengd.

Dat de regeling populair was blijkt wel uit het feit dat deze al door 50.000 Nederlanders is benut. Zij deden een grote belastingvrije schenking aan hun kinderen, kleinkinderen, andere familieleden en zelfs aan mensen met wie zij geen enkele familieband hebben. De ontvanger van de schenking moest de schenking wel gebruiken voor een aankoop van de eigen woning, de aflossing van een hypotheeklening of restschuld.

Koper moet binnen redelijke termijn bekend zijn

dinsdag 09 september 2014

In koopovereenkomsten met commercieel vastgoed – bijvoorbeeld een bedrijfspand – kan het voorkomen dat de werkelijke koper op het moment van het ondertekenen van de koopakte nog niet bekend is. Partijen nemen dan in de koopovereenkomst meestal de zinsnede op dat het pand wordt gekocht door de koper of een door koper nader te noemen "meester".

Tweede echtgenote niet beschermd

dinsdag 09 september 2014

Samengestelde gezinnen kom je tegenwoordig steeds meer tegen. De vraag wie wanneer op vakantie gaat en met welke vader of moeder is vaak nog wel op te lossen. Maar hoe wordt de erfenis eigenlijk geregeld? Krijgen alle kinderen een even groot erfdeel, of juist niet? En hoe voorkom je dat de nieuwe partner lastig gevallen wordt door de stiefkinderen, als de bindende factor in het gezin komt te overlijden?

Aandelen zonder stemrecht (nog) niet mogelijk

dinsdag 09 september 2014

Aandeelhouders van een bv waren tot 1 oktober 2012 gewend dat aan een aandeel altijd financiële rechten én zeggenschapsrechten verbonden waren. Vanaf dat moment echter werd het ook mogelijk om aan een aandeel alleen zeggenschapsrechten toe te kennen, en geen winstrechten. Dat gaat zelfs zover dat het kapitaal van een bv alleen maar uit winstrechtloze aandelen kan bestaan. Voor winstrechtloze aandelen bestaat geen ondergrens. Wel is er een ondergrens gesteld aan het aantal stemrechtloze aandelen.

Russische erfenis

dinsdag 02 september 2014

Bij echtscheidingen is er vaak onenigheid over erfenissen die één van de echtgenoten heeft gehad. Soms denken partners dat een erfenis van een lid van de schoonfamilie gedeeld moet worden, maar blijkt dit later niet het geval te zijn. Omgekeerd kan een erfenis ook juist gemeenschappelijk zijn zonder dat men daarop had gerekend.

Principe gezamenlijk ouderlijk gezag staat rotsvast

dinsdag 02 september 2014

Het gezag over minderjarige kinderen kan een behoorlijke speelbal tussen ouders zijn, wanneer zij hun relatie beëindigen. Dat vraagstuk kan nog gecompliceerder worden als de ouders ongehuwd waren en de kinderen wel door de vader zijn erkend, maar wanneer die nooit feitelijk ouderlijk gezag heeft uitgeoefend. De wet is principieel: ouders oefenen gezamenlijk gezag uit. Toch zijn er veel gevallen bekend waarin een van beide ouders probeert alleen het gezag uit te oefenen.

Pagina's