Archief

Hoeveel salaris krijgt de executeur?

dinsdag 16 december 2014

Als een executeur een nalatenschap moet afwikkelen is dat soms veel werk. Dat hoeft een executeur niet voor niets te doen, maar wat mag hij daar voor rekenen?

In de wet staat dat de executeur één procent van de waarde van het vermogen van de overledene in rekening mag brengen aan de erfgenamen. En dan gaat het over het vermogen dat er op de sterfdag is.

Belastingvrij schenken met “Groninger-akte”

dinsdag 16 december 2014

Zoals bekend heeft de Minister voor Wonen en Rijksdienst de tijdelijke verruimde schenkingsvrijstelling van € 100.000 per 1 januari 2015 ingetrokken. Van deze vrijstelling kan alleen nog gebruik worden gemaakt voor onderhoud of verbetering, als degene die de schenking ontvangt al in 2014 een eigen woning bezit. Het bedrag van de schenking mag dan ook in 2015 en 2016 worden besteed voor het onderhoud of de verbetering van de woning.

Ex-firmant draait ook op voor schulden van vof die tijdens zijn deelname zijn ontstaan

dinsdag 16 december 2014

Als u de vennootschap onder firma (vof) waarvan u firmant bent, vaarwel zegt, bent u nog niet van de firma af. U blijft hoofdelijk aansprakelijk voor de schulden die tijdens uw firmantschap zijn ontstaan. Dat blijkt uit recente uitspraken van de kantonrechter en – in hoger beroep – het hof.

Steeds meer beschermingsbewind door schulden

dinsdag 09 december 2014

Er is sprake van een gestage toename van het aantal keer dat beschermingsbewind wordt uitgesproken. Bewind is een van de beschermingsmaatregelen die bedoeld zijn het vermogen te beschermen van iemand die daar zelf niet toe in staat is. De bewindvoerder moet worden benoemd door de kantonrechter. Het aantal verzoekschriften tot bewind dat bij de kantonrechter wordt neergelegd, nam tussen 2009 en 2013 met ongeveer 7.000 per jaar toe. Er staan nu bijna 65.000 mensen onder bewind. Een van de verklaringen voor de toename is gelegen in toegenomen problematische schulden.

Schenken om schulden af te lossen

dinsdag 09 december 2014

Aan het eind van het jaar wordt er gewoontegetrouw veel geschonken. Dit jaar staat de extra grote vrijgestelde schenking, te gebruiken voor aankoop of verbouwing van de eigen woning of aflossing van de hypotheek, erg in de belangstelling. Maar kunt u ook schenken aan iemand die helemaal geen eigen huis heeft?

Ex-echtgenoot hoeft zijn voormalige partner (voorlopig) niet uit te keren

dinsdag 09 december 2014

Het komt steeds vaker voor dat bij verdeling van de woning na een echtscheiding de ex-partner aan wie de woning zou worden toebedeeld, niet in staat is de andere ex-partner de helft van de overwaarde van de woning uit te keren. Een oplossing voor dit probleem zou kunnen zijn om de woning dan maar te verkopen, zodat na verkoop de helft van de overwaarde aan ieder van de partners kan worden uitgekeerd.

VOF zonder akte is geen VOF

dinsdag 02 december 2014

De Hoge Raad heeft ooit uitgesproken dat er geen bewijs is voor het bestaan van een vennootschap onder firma (vof), als een akte waaruit dat moet blijken, ontbreekt. Daarnaast heeft de Hoge Raad ook uitgesproken dat als uit de stellingen van partners en overeenstemmende feiten blijkt dat partners jarenlang feitelijk als vof hebben samengewerkt, het bestaan van de vof niet zo maar kan worden betwist. Dat leidt in een aantal situaties tot geschillen die uiteindelijk voor de rechter worden uitgevochten.

Slim schenken binnen 6 maanden voor overlijden?

dinsdag 02 december 2014

Het komt regelmatig voor dat mensen vlak voor overlijden bedenken dat zij schenkingen kunnen doen, zodat de erfgenamen erfbelasting ontlopen. Maar die vlieger gaat niet op. Er is namelijk een regel, waardoor alle schenkingen, binnen zes maanden voor overlijden gedaan, toch bij de erfenis opgeteld moeten worden.

Voor mensen die niet op de hoogte zijn van die regeling, leidt dat vaak tot grote teleurstellingen achteraf. Voor een boerendochter die vlak voor overlijden van haar vader landbouwgrond geschonken had gekregen, was die teleurstelling wel erg groot.

Verlaagd tarief overdrachtsbelasting niet van toepassing

dinsdag 02 december 2014

Voor aankoop van woningen geldt een tarief van 2% overdrachtsbelasting. Daarbij maakt het niet uit door wie de woning wordt gekocht. Dit tarief is ook van toepassing bij verhuurde woningen, recreatiewoningen of bedrijfswoningen. Het gaat er om dat de onroerende zaak bestemd is voor bewoning. Voor bedrijfspanden en andere onroerende zaken geldt een tarief van 6%. Sinds de invoering (in 2011) van het verlaagde tarief voor de overdrachtsbelasting zijn hierover diverse rechtszaken gevoerd.