Archief

Vraagtekens bij rol ambtenaren bij scheiden zonder rechter

dinsdag 07 april 2015

Het kabinet heeft een wet in voorbereiding waarmee het mogelijk wordt gemaakt om te scheiden zonder tussenkomst van de rechter. In het wetsvoorstel zou de bescherming die tot nu toe door een notaris of advocaat wordt geboden, worden vervangen door voorlichtingsmateriaal van de overheid. Ambtenaren van de burgerlijke stand moeten in die opzet de voorlichting aan de scheidende echtgenoten gaan verzorgen. In de praktijk zal dat vooral via folders gaan. Dat gaat veel parlementsleden te ver.

Naheffing overdrachtsbelasting bij nabetaling

dinsdag 07 april 2015

Overdrachtsbelasting wordt geheven bij het in eigendom verwerven van gronden of panden. Het heffingspercentage bedraagt 2% voor bestaande woningen en 6% voor ander vastgoed. Regeren is vooruitdenken en zo denken projectontwikkelaars ook. Heeft de grond waarop zij hun oog hebben laten vallen op dat moment nog geen woonbestemming, maar is dit in de toekomst wel te verwachten, besluiten zij vaak de gronden aan te kopen. Omdat altijd het risico aanwezig is, dat voor deze grond geen woonbestemming wordt verkregen, heeft dit invloed op de hoogte van de koopsom.

Geen bewind door levenstestament

dinsdag 31 maart 2015

Een levenstestament wordt vaak gemaakt voor het geval iemand zelf niet meer in staat is om te beslissen over belangrijke zaken. Gevreesde situaties zijn dementie of in coma raken. Een vooraf aangewezen vertrouwd persoon kan dan de financiën regelen, maar bijvoorbeeld ook meepraten over medische beslissingen.

Vennoten vof en cv ook aansprakelijk voor oude schulden

dinsdag 31 maart 2015

Zijn een vennoot van een firma (vof) en een beherend vennoot van een commanditaire vennootschap (cv) aansprakelijk voor schulden van de vennootschap als die schulden vóór hun toetreding zijn ontstaan? Voor die vraag zag de Hoge Raad zich gesteld en hij heeft uiteindelijk een einde gemaakt aan de onduidelijkheid daarover. Het resultaat is niet gunstig voor de vennoten.

Aansprakelijkheid bemiddelaar bij onvoldoende onderzoek

dinsdag 31 maart 2015

Nu de woningmarkt weer enigszins aantrekt, besluiten particulieren vaak een woning te kopen, terwijl hun eigen woning nog in de verkoop staat. Als door omstandigheden de verkoop niet wil vlotten,kan worden overwogen de eigen woning tijdelijk te verhuren, om zo dubbele woonlasten op te vangen. Omdat de verhuur van woningen een complexe materie is, waarbij aan diverse regelgeving en eisen moet worden voldaan, is het raadzaam de hulp van een bemiddelaar in te roepen.

Pagina's