Archief

Einde alimentatieplicht bij samenwonen met nieuwe partner

dinsdag 02 juni 2015

Een regelmatig terugkerend geschil dat door rechters moet worden beslecht gaat erover of de ene ex-echtgenoot nog alimentatie moet blijven betalen, als blijkt dat de ander inmiddels samenwoont met een nieuwe partner. Er moet dan wel worden bewezen dat van samenwoning sprake is.

Geen vrijstelling overdrachtsbelasting voor ondergrond opstallen

dinsdag 02 juni 2015

Bij aankoop van onroerende zaken, zoals gebouwen en grond, wordt over de waarde van de onroerende zaak overdrachtsbelasting in rekening gebracht. Voor aankoop van cultuurgrond geldt onder voorwaarden een vrijstelling. Onder cultuurgrond wordt verstaan grond die is bestemd voor veeteelt, akker-, weide-, tuin- en bosbouw. De vrijstelling is van toepassing als de grond wordt aangekocht ten behoeve van bedrijfsmatige exploitatie en de grond na aankoop nog minimaal 10 jaar voor landbouwactiviteiten wordt gebruikt.

Koffietafel op kosten van de nalatenschap

dinsdag 02 juni 2015

Als blijkt dat u erfgenaam bent is een vreugdesprongetje toegestaan, maar verder mag u zich nog niet als erfgenaam gedragen! Iemand die zich als erfgenaam heeft gedragen door bijvoorbeeld al spullen uit de erfenis mee te nemen, kan een negatieve erfenis daarna niet meer weigeren.

Pagina's