Archief

Voorkeursrecht tot koop genegeerd

dinsdag 21 juli 2015

In huurovereenkomsten voor bedrijfsruimten komen verhuurder en huurder vaak een voorkeursrecht tot koop overeen. Als een voorkeursrecht is overeengekomen en de verhuurder besluit het pand te verkopen, dan moet hij dit eerst aan de huurder te koop aanbieden. Het voordeel voor de huurder is dat hij tijdens de huurperiode kan bepalen of zijn bedrijfsactiviteiten wel voldoende bedrijfsresultaat opleveren, zodat hij de huisvestingskosten kan betalen.

Bedrijfsopvolgingsfaciliteit soms volledig van toepassing op vastgoedbedrijf

dinsdag 21 juli 2015

Het gebeurt wel vaker dat een kind een deel van de aandelen in het bedrijf van zijn ouders geschonken krijgt. Dat gebeurt niet alleen in de agrarische sector, maar ook in andere sectoren zoals vastgoed. De schenking is dan een voorloper op de uiteindelijke bedrijfsopvolging. Om in geval van een vastgoedbedrijf in aanmerking te kunnen komen voor de fiscaal gunstige bedrijfsopvolgingsfaciliteit, moet de arbeid meer om het lijf hebben dan bij normaal vermogensbeheer. Ook moet de bedoeling zijn om met het vastgoedbedrijf meer rendement te halen dan bij normaal vermogensbeheer.

Uw digitale nalatenschap

dinsdag 21 juli 2015

Misschien hebt u in uw testament goed geregeld wie uw bezittingen erft? En wellicht hebt u ook al nagedacht over de persoon die uw nalatenschap gaat regelen. Maar hebt u er wel eens bij stil gestaan, dat u ook een digitale nalatenschap achterlaat?

Een vrijwillig levenseinde

dinsdag 07 juli 2015

“Stel je voor dat ik ernstig ziek wordt en er is sprake van ondraaglijk lijden, wat gebeurt er dan?” Kan ik dan zelf beslissen wat er met mij gebeurt en hoe gaat dat als ik zelf in coma raak, of als ik geestelijk niet meer voldoende in staat ben om zelf te beslissen?

Verplicht ouderschapsplan bij scheiding weinig effectief

dinsdag 07 juli 2015

Enkele jaren geleden is de verplichting ingevoerd om een ouderschapsplan op te stellen als bij een echtscheiding minderjarige kinderen zijn betrokken. De bedoeling was dat daarmee de gevolgen voor de kinderen zodanig worden geregeld dat er minder conflicten over de kinderen tussen de ouders zou ontstaan. Die verplichting heeft nauwelijks resultaat opgeleverd. Dat blijkt uit een proefschrift van Marit Tomassen-Van der Lans aan de Vrije Universiteit in Amsterdam.

Tijdelijke verhuur woning

dinsdag 07 juli 2015

Voor huiseigenaren die in verband met hun werk tijdelijk elders gaan of moeten gaan wonen, wordt door de Leegstandswet de mogelijkheid geboden om hun huis tijdelijk te verhuren. Voor de huurder gelden dan geen huurbeschermingsregels en aan het einde van de huurtermijn moet de huurder de woning weer verlaten. Om de tijdelijke huurovereenkomst te kunnen afsluiten is een gemeentelijke vergunning nodig.