Archief

Verzet van een kind tegen testament ouders

dinsdag 24 november 2015

In veel testamenten van ouders komt een bepaling voor waarbij een kind wordt gestraft, als hij zich verzet tegen het testament van de ouders. In plaats van een erfdeel krijgt het kind dan maar de helft, de zogenaamde legitieme portie.

Asbestdaken vanaf 2024 verboden

dinsdag 24 november 2015

De gevaren van asbest zijn algemeen bekend. Blootstelling daaraan vormt een gevaar voor mens en milieu. Een eerste maatregel om dit te voorkomen is in 1994 al genomen, door een verbod voor bouwbedrijven om asbest te gebruiken in te stellen. De Minister van Infrastructuur en Milieu heeft nu namens het kabinet aangekondigd, dat vanaf 2024 asbestdaken in Nederland zijn verboden.

Nieuwe ouderschapsvormen vragen precieze juridische vastlegging

dinsdag 24 november 2015

Het co-ouderschap wint gestaag terrein in ons land. Eerder deze maand berichtte de stichting Meer dan Gewenst daarover in de media. Daaruit blijkt dat vooral homo- en lesbische stellen – maar ook heterostellen waarvan een van beiden niet vruchtbaar is – iemand buiten hun relatie zoeken om een kind mee te krijgen. Een sterke kinderwens kan op deze manier toch in vervulling gaan.

Renteaftrek in geval van mede-eigendom

dinsdag 17 november 2015

Om in aanmerking te komen voor renteaftrek in de Aangifte Inkomstenbelasting moet de woning eigendom zijn van de belastingplichtige en tevens dienen als hoofdverblijf. Voor fiscale partners, zoals gehuwden en samenwoners, bestaat de mogelijkheid de renteaftrek te verdelen of toe te wijzen aan de partner met het hoogste belastbare inkomen.

Schenkingstraditie

dinsdag 17 november 2015

Het einde van het jaar is voor veel mensen het moment om schenkingen te overwegen. Schenkingen aan mensen die hulp nodig hebben, dichtbij of in ontwikkelingslanden, maar ook schenkingen aan mensen die een beloning verdienen of schenkingen aan kinderen en andere familieleden.

Sommige mensen schenken de bedragen van de vrijstellingen, anderen hebben jaarlijks een vast schenkingsplan of bezien regelmatig wat zij kunnen missen. Maar heeft u al eens nagedacht over het moment dat u niet meer zelf kunt beslissen over schenkingen?

Vennoten in vof en cv ook aansprakelijk voor eerdere schulden

dinsdag 17 november 2015

Over de aansprakelijkheid van nieuwe vennoten in een vennootschap onder firma (vof) en een commanditaire vennootschap (cv) bestaan nogal wat misverstanden. Dat heeft ermee te maken dat de vof en de cv geen rechtspersoonlijkheid hebben en overeenkomsten met de achterliggende vennoten worden gesloten. De Hoge Raad verschafte eerder dit jaar meer duidelijkheid.

Meerderjarigenbewind ondergeschikt aan schuldsanering

dinsdag 10 november 2015

Het komt nogal eens voor dat het vermogen van een volwassen man of vrouw onder bewind is gesteld van een bewindvoerder. Die handelt dan zijn of haar zakelijke belangen af. Zeker vanwege de grotendeels achter ons liggende crisis zijn er ook steeds meer mensen in de schuldsanering terecht gekomen. Daaronder zijn ook mensen wiens vermogen onder bewind is gesteld. Daarbij rijst dan ook de vraag wat er in bepaalde situaties voorgaat, het meerderjarigenbewind of het schuldsaneringsbewind.

Opheffing beslag wegens frustratie verkoop woning

dinsdag 10 november 2015

Een bank die een hypotheek heeft op een woning, waarvan de eigenaar niet meer kan voldoen aan zijn financiële verplichtingen, heeft op grond van de hypotheekakte de bevoegdheid de woning in het openbaar te verkopen. In de praktijk blijkt vaak dat de hypotheeksom hoger is dan de vermoedelijke opbrengst bij openbare verkoop. De bank zal in dat geval met de eigenaar in overleg treden om de woning niet in het openbaar te verkopen, maar via een onderhandse verkoop. Bij een onderhandse verkoop is de verkoopopbrengst in de regel hoger dan bij executieverkoop.

Schenken binnen zes maanden voor overlijden

dinsdag 10 november 2015

Soms komen mensen kort na het doen van schenkingen te overlijden. Ook zijn er mensen die bij een naderend overlijden alvast bedragen schenken, om zo te zorgen dat de ontvanger geen erfbelasting hoeft te betalen, en zij de fiscus te slim af zijn.

Vanaf 2016 jaarrekening verplicht elektronisch indienen

dinsdag 03 november 2015

Vanaf boekjaar 2016 kunt u de jaarrekening van uw bedrijf alleen nog elektronisch bij de Kamer van Koophandel (KvK) deponeren. Dat geldt dan nog alleen voor bedrijven met minder dan 50 werknemers en minder dan 8,8 miljoen euro omzet. Overigens zijn dat vrijwel alle deponeringsplichtige bedrijven, namelijk 98%. Voor het lopende boekjaar kunt u nog kiezen of u het depot elektronisch of op papier doet. Met de nieuwe werkwijze moeten de lasten voor de overheid en het bedrijfsleven omlaag gaan, is de gedachte.

Pagina's