Archief

Niet-betaalde rente op lening BV is dividend

dinsdag 26 januari 2016

Vrijwel elke DGA heeft wel een schuld in rekening-courant aan zijn of haar BV. Soms is dat in de vorm van een lening. De DGA lost daar dan netjes maandelijks op af. Het komt voor dat over deze lening geen rente betaald hoeft te worden. Dat is het moment waarop de fiscus in actie komt.

“Ondergeschoven kindje”

dinsdag 26 januari 2016

Als een ouder overlijdt en een minderjarig kind achterlaat, is er vaak sprake van veel ontreddering. Allereerst gaat natuurlijk de aandacht uit naar de opvang van het jonge kind. Maar enige tijd later moet er ook gekeken worden naar de verdere opvoeding van het kind, en de kosten daarvan.

Boom binnen twee meter van de erfgrens

dinsdag 26 januari 2016

Burenruzies ontstaan vaak door het hinderlijk aanwezig zijn van bomen in aangrenzende tuinen. U zult ongetwijfeld wel eens een aflevering van het televisieprogramma De Rijdende Rechter hebben gezien, waarin mr. Visser een uitspraak moet doen in een zaak die de gemoederen in de buurt hoog doet oplopen.

Curatoren, bewindvoerders en mentoren onder landelijke controle

dinsdag 19 januari 2016

Professionele curatoren, beschermingsbewindvoerders en mentoren worden voortaan in hun werk gecontroleerd vanuit één landelijke instantie, het Landelijk Kwaliteitsbureau CBM. Deze instantie beoordeelt of zij voldoen aan de wettelijke eisen voor uitoefening van hun werk. Vanaf nu toetst dit bureau ook verzoeken van hen die dit werk willen gaan doen.

Executeur aansprakelijk voor niet uitbetaald erfdeel

dinsdag 19 januari 2016

Gevraagd worden als executeur is vaak een grote eer. Maar na overlijden wordt het pas serieus. De taak van executeur uitoefenen brengt, naast veel feitelijk werk, ook veel verplichtingen en aansprakelijkheden mee. Denk daarbij aan administratie en het ontruimen van een huis, maar ook aan de eigen aansprakelijkheid van de executeur voor het betalen van de erfbelasting.

Overdracht woning in verhuurde staat kan belaste schenking zijn

dinsdag 19 januari 2016

Bij een overdracht van een woning door ouders aan een kind is de fiscus extra alert. Hier kan namelijk sprake zijn van een bevoordeling van het kind, waardoor schenkbelasting is verschuldigd. Dit doet zich vooral voor als de aan het kind overgedragen woning al door het kind werd gehuurd en de overdrachtsprijs is bepaald op de waarde in verhuurde staat die vaak aanmerkelijk lager is dan de vrije verkoopwaarde.

Testament geldt niet voor nieuwe echtgenoot

dinsdag 12 januari 2016

Steeds vaker komt het voor dat mensen niet met hun eerste partner oud worden. Na scheiding of overlijden wordt het geluk weer gevonden met een nieuwe partner. Omdat partners dan al een leven achter zich hebben en soms ook al vermogen hebben opgebouwd, wordt er doorgaans beter opgelet bij het instappen in een tweede huwelijksbootje. Maar wie een adviesgesprek over huwelijkse voorwaarden en testamenten vergeet en direct doorstoomt naar de ambtenaar van de burgerlijke stand, kan van een koude kermis thuiskomen.

Is strandpaviljoen roerend of onroerend?

dinsdag 12 januari 2016

Het scheelt maar twee letters, maar kan grote gevolgen hebben. Is een zaak onroerend, dan kan deze alleen bij notariële akte van levering worden overgedragen aan derden en is bovendien bij overdracht van die zaak overdrachtsbelasting verschuldigd. Hypotheek kan alleen worden verleend op een onroerende zaak en ook voor de gemeente is het van belang of het een onroerende zaak betreft, zodat hierover onroerende zaakbelasting kan worden geheven.

Verplichtingen na (stilzwijgende) acceptatie overeenkomst

dinsdag 12 januari 2016

Het is geen wet van Meden en Perzen dat u met de overname van een eenmanszaak ook alle verplichtingen van die zaak overneemt. Er is pas een overeenkomst als er sprake is van een aanbod en van een (stilzwijgende) aanvaarding. Een mooi voorbeeld is een zaak die onlangs voor het Amsterdamse Hof diende.

Rechter verwijst samenwoners voor alimentatieafspraak naar notaris

dinsdag 05 januari 2016

Samenwoners die uit elkaar gaan, kunnen ook bij of na het verbreken van hun relatie afspraken over alimentatie maken. Om de naleving hiervan zeker te stellen, kunnen zij de afspraken dan het beste vastleggen in een overeenkomst. Die overeenkomst moet zodanig zijn opgesteld dat, bij eventuele problemen later, naleving kan worden afgedwongen zonder tussenkomst van een rechter. De vraag is of ze die afspraken door de rechter moeten laten vastleggen of door iemand anders.

Pagina's