Archief

Verlaging koopprijs appartement door rechter

dinsdag 29 maart 2016

Als u een appartement koopt is het verstandig ook rekening te houden met de maandelijks aan de Vereniging van Eigenaren (VvE) te betalen servicekosten. Deze kunnen namelijk aanzienlijk zijn en komen als woonlasten bovenop de te betalen hypotheeklasten. In brochures en verkoopadvertenties wordt vaak een indicatie gegeven van deze servicekosten.

Levensexecuteur zet zich door zelfverrijking buitenspel

dinsdag 29 maart 2016

In veel notariële levenstestamenten wordt aan een van de kinderen een algehele volmacht verleend. Het gevolmachtigde kind behartigt dan de vermogensrechtelijke belangen van de ouder als die dat zelf niet meer kan. Het Hof Amsterdam boog zich begin 2016 over een zaak waarin een jaar later op verzoek van de ouder door de kantonrechter zowel een meerderjarigenbewind als een mentorschap over de ouder is ingesteld en een onafhankelijke professional tot bewindvoerder en mentor is benoemd. De gevolmachtigde in het levenstestament kwam hiertegen in verweer.

Parels of pensioen?

dinsdag 29 maart 2016

Als een stel huwelijkse voorwaarden maakt, regelen zij meestal dat bezittingen die de man en de vrouw al voor het huwelijk hadden, ook tijdens het huwelijk privé blijven. Ook is er doorgaans aandacht voor geld of ander bezit dat het echtpaar gemeenschappelijk heeft, bijvoorbeeld een gemeenschappelijk aangekocht woonhuis.

Vooraftrek omzetbelasting te laat ingediend

dinsdag 22 maart 2016

Een ondernemer die met omzetbelasting belaste prestaties verricht, kan bij aankoop van onroerende zaken, waarover omzetbelasting in rekening is gebracht, deze omzetbelasting in vooraftrek brengen. Verricht de ondernemer geen met omzetbelasting belaste prestaties, zoals een verzekeringsmaatschappij, dan kan de eventueel betaalde omzetbelasting niet in vooraftrek worden gebracht. Kan de omzetbelasting in vooraftrek worden gebracht, dan is het wel zaak dit tijdig te doen. Is de aangifte te laat gedaan, dan vervalt het recht op vooraftrek.

Uitsluitingsclausule bij schenking kan niet achteraf

dinsdag 22 maart 2016

Ouders willen hun kind soms ondersteunen met een schenking. En ook al vinden zij hun schoonzoon of -dochter best aardig, het is toch vaak de bedoeling dat het bedrag alleen aan het eigen kind toekomt. Zo willen de ouders het kind niet alleen tijdens het huwelijk beschermen, maar vooral als het kind gaat scheiden.

Borgstelling door bestuurder vennootschap vergt toestemming echtgenoot

dinsdag 22 maart 2016

Getrouwde ondernemers kunnen bij borgstelling soms voor onverwachte zakelijke verrassingen komen te staan. Persoonlijke borgstelling in het zakelijke verkeer is niet ongebruikelijk, maar daar is op grond van de wet toestemming van de echtgenoot of echtgenote voor nodig. Als die toestemming niet wordt geregeld, vist de schuldeiser uiteindelijk achter het net.

Partner vist achter het net door clausule in testament

dinsdag 15 maart 2016

De redactie van tekst in een testament is allesbepalend bij beantwoording van de vraag wie uiteindelijk wel en geen erfgenaam is. Dat ondervond ook de vriendin van een man met wie zij had samengewoond. Zeven jaar voor het overlijden van haar partner waren zij gescheiden gaan wonen en zetten hun relatie voort als LAT-relatie. In het testament had de man zijn partner benoemd tot enig erfgename mits hij op het moment van zijn overlijden nog met haar zou samenwonen en met haar een gemeenschappelijke huishouding zou voeren.

Alimentatieregeling voor ongehuwden

dinsdag 15 maart 2016

Alimentatie betalen na echtscheiding is in Nederland alleen voor gehuwden vastgelegd in de wet. Voor mensen die samenwonen is er bij uit elkaar gaan geen wettelijke alimentatieregeling voor de partner die niet in eigen onderhoud kan voorzien. Samenwoonpartners zullen na het uit elkaar gaan ieder voor zichzelf moeten zorgen.

Tarief overdrachtsbelasting

dinsdag 15 maart 2016

Onlangs werd een interessante uitspraak gedaan door het Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden in een zaak waarbij een oud herenhuis werd overgedragen, waarin tot aan de eigendomsoverdracht een advocatenkantoor was gevestigd.

Door de rechtbank was in eerste aanleg geconcludeerd dat het verlaagde tarief van 2% (dat alleen geldt bij overdracht van woningen) in dit geval niet van toepassing is, omdat het pand op het moment van de overdracht niet als woning kon worden aangemerkt.

Rechtshandelingen in oprichtingsfase bv niet zonder risico

dinsdag 08 maart 2016

Het verrichten van rechtshandelingen tijdens de oprichtingsfase van een bv kan soms voor problemen zorgen, ook als de rechtshandeling later door de opgerichte bv is bekrachtigd. Dat is bijvoorbeeld aan de orde als de bestuurder bij bekrachtiging van die rechtshandeling door de opgerichte bv weet of heeft kunnen weten dat de bv de verplichtingen die uit die handeling voortvloeien, niet na kan komen.

Pagina's