Archief

Opzegging huur volkstuintje

dinsdag 03 mei 2016

Liefhebbers van tuinieren brengen vaak veel vrije tijd door in hun volkstuintje. Volkstuintjes worden meestal beschikbaar gesteld door de gemeente, die met de gebruiker een huurovereenkomst sluit. Na jaren op een wachtlijst te hebben gestaan, is eindelijk het moment aangebroken dat een volkstuintje kan worden toegewezen. De huurder gaat er dan ook vanuit dat hij tot in lengte van jaren zijn hobby op dit perceel grond kan blijven uitoefenen. Met een eventuele beëindiging van de huurovereenkomst wordt dan ook – begrijpelijkerwijze – geen enkele rekening gehouden.

Geen omgangsregeling ondanks gezamenlijk gezag

dinsdag 03 mei 2016

Regelmatig moet de rechter er aan te pas komen om een uitspraak te doen over ouderlijk gezag over en omgang met een kind. Het oordeel van het kind blijkt hierin zwaar mee te wegen. Als er al omgang wordt ontzegd, is dat in principe voor bepaalde tijd. Soms echter is er voor de rechter reden om daarvan af te wijken en omgang voor onbepaalde tijd te ontzeggen.

Niet meer samen alles delen bij gemeenschap van goederen

maandag 25 april 2016

Wie niet op huwelijkse voorwaarden trouwt, deelt automatisch alle bezittingen en schulden van de partner. Het ziet er naar uit dat de automatische gemeenschap van goederen haar langste tijd gehad heeft. De Tweede Kamer heeft de inperking van de wettelijke huwelijksgemeenschap omarmd en ook in de Eerste Kamer lijkt er een meerderheid voorstander te zijn. De inwerkingtreding hiervan zal daarom niet lang op zich laten wachten.

Waardedaling nalatenschap

maandag 25 april 2016

Als ouders verwachten dat één van hun kinderen moeilijk gaat doen bij de afwikkeling van hun nalatenschap, benoemen zij soms een onpartijdige executeur. In extreme gevallen sluiten zij het kind zelfs uit van de nalatenschap.

Doorbreken ketting

maandag 25 april 2016

In notariële akten komen nog vaak kettingbedingen voor, waarin partijen bepaalde afspraken vastleggen en waarvan het de bedoeling is dat deze ook blijven gelden als de onroerende zaak van eigenaar verandert, bijvoorbeeld nadat de zaak is verkocht.

Pagina's