Archief

Hinder door bomen in tuin

dinsdag 07 juni 2016

In het dichtbevolkte Nederland, en dan vooral in de grote steden, is de oppervlakte van de achtertuinen in nieuwbouwwijken vaak vrij gering. Dikwijls wordt er bij de inrichting van deze achtertuinen niet bij stilgestaan, dat de bomen die worden geplant over een aantal jaren zijn uitgegroeid tot forse exemplaren. Buren beginnen dan te klagen over vermindering van lichtinval of het omhoog duwen van de tegels in de tuinen door de wortels van de bomen.

Bestuurder BV i.o. privé aansprakelijk voor koop zonder financieringsvoorbehoud

dinsdag 07 juni 2016

Koopt u als bestuurder van een bv in oprichting onroerend goed – bijvoorbeeld een bedrijfspand – dan loopt u privé grote risico’s! Telkens weer blijken bestuurders zich daar niet of niet voldoende van bewust te zijn. Hoe pijnlijk dat kan zijn blijkt uit een uitspraak ten nadele van een ondernemer in mei 2016 bij het Hof Arnhem-Leeuwarden.

Voordeel lage huur voor BV is schenking aan opvolgend kind

dinsdag 31 mei 2016

Pas op met huur van een bedrijfspand dat eigendom is van de ouders van de aandeelhouder. Meestal gaat dat tegen een schappelijke huursom, zodat de lasten voor het ondernemende kind worden beperkt. Het risico dat u daarmee loopt is dat het verschil tussen de reële huurprijs en de berekende (lage) huur wordt aangemerkt als schenking. Daarmee zal de legitieme portie van het kind uiteindelijk lager uitvallen en het kind minder erven dan de bedoeling is geweest.

Levensexecuteur met toezichthouder

dinsdag 31 mei 2016

Het maken van een levenstestament staat volop in de belangstelling, en terecht. Het is een goede zaak om iemand aan te wijzen die uw zaken behartigt, als u niet meer in staat bent dat zelf te doen, door bijvoorbeeld een beroerte of dementie.

Pagina's