Archief

Inroepen huurbeding

woensdag 14 september 2016

Als een woning is verhuurd, brengt het bij verkoop minder op. Om die reden wordt er bij het vestigen van een hypotheek op bijvoorbeeld een woning, in de hypotheekakte altijd een verbod opgenomen voor de eigenaar de woning zonder toestemming van de bank te verhuren. In de volksmond ook wel het “huurbeding” genoemd.

Adoptie na erkenning door ouder niet mogelijk

woensdag 14 september 2016

Een niet veel voorkomende, maar wel interessante vraag is of iemand – bijvoorbeeld een vader of een mee-moeder die een kind als zijn of haar kind heeft erkend – dit kind later ook kan adopteren. Immers, met erkenning is al een familierechtelijke relatie tot stand gekomen. Met adoptie gebeurt hetzelfde.

Kortstondige verhuur appartement

dinsdag 06 september 2016

De laatste jaren is het niet geheel ongebruikelijk dat eigenaren hun woonappartement voor een korte periode verhuren aan derden, bijvoorbeeld omdat de eigenaar zelf met vakantie gaat of door zijn werk tijdelijk elders verblijft. De eigenaar van een woonappartement is echter gebonden aan regels met betrekking tot bestemming en gebruik van het appartement. Deze regels zijn neergelegd in het Reglement van splitsing (onderdeel van de notariële akte van splitsing) en vaak verder uitgewerkt in het Huishoudelijk Reglement van de Vereniging van Eigenaren (VVE).

Meer bv’s leveren voordeel op

dinsdag 06 september 2016

Wie slechts vanuit één bv opereert, heeft in die bv zowel de bedrijfsactiviteiten zitten als mogelijk bedrijfspand, pensioen en overtollige liquiditeiten. Dat is tenminste overzichtelijk zult u zeggen. Er kleven echter ook risico’s aan. De keuze voor meer bv’s in een holdingstructuur biedt veel voordelen.

Nieuwe wet ter bescherming van erfgenamen op 1 september 2016 in werking getreden

dinsdag 06 september 2016

Op een erfenis met schulden zit niemand te wachten. Gelukkig is er op 1 september een nieuwe wet in werking getreden die bescherming biedt aan mensen die schulden dreigen te erven.

De mogelijkheid om een negatieve erfenis te weigeren was er altijd al. Een andere optie was de zogenaamde beneficiaire aanvaarding, waardoor de erfgenaam niet aansprakelijk werd voor schulden, als bleek dat deze hoger uitvielen dan de baten in de erfenis.

Pagina's