Archief

Ondernemende vereniging of stichting betaalt belasting

woensdag 30 november 2016

Verenigingen, stichtingen en kerkgenootschappen hoeven geen belasting te betalen over hun winst. Dat geldt voor zover zij geen ondernemersactiviteiten ontplooien. Doen ze dat wel, dan vallen ze onder de vennootschapsbelasting. Wanneer is een instelling nu wel of geen onderneming? Waar ligt de grens?

Huwelijkse voorwaarden voor partners-ondernemers koud en warm

woensdag 30 november 2016

Huwelijkse voorwaarden voor echtgenoten die ondernemer zijn, blijken in de praktijk heel handig te zijn tegen onduidelijkheid en onenigheid. Koud en kil? Of juist warm en veilig? De termen hebben wel iets kils: koude uitsluiting en bedingen worden er in geregeld. Juridische termen, die evenwel zorgen voor een situatie waarin relaties niet tot op het bot worden geschaad.

Omzeiling dienstbetrekking via vof-constructie werkt niet

woensdag 23 november 2016

Ondernemers en hun adviseurs zijn over het algemeen heel creatief als het gaat om het vinden van wegen om belasting te besparen. Daar is niets mis mee, tot aan de grenzen van de wet. De laatste tijd wordt er naar allerlei manieren gezocht om loondienst van werknemers te voorkomen en te werken met zzp’ers. Een rijschoolhouder probeerde het met een vof-constructie.

Een Europese Erfbelastingverordening

woensdag 23 november 2016

Nadat op 17 augustus 2015 al een Europese Verordening over erfrecht in werking trad, is er nu ook een commissie van belastingdeskundigen bezig om te inventariseren hoe de erfbelasting in Europa geharmoniseerd zou kunnen worden.
De Europese Erfrecht verordening zorgt ervoor dat duidelijk vast ligt welk recht van toepassing is als bijvoorbeeld iemand met een buitenlandse nationaliteit komt te overlijden in Nederland. Maar de verordening is ook voor gevallen waarin een Nederlander overlijdt die in het buitenland een testament heeft gemaakt, of een huis in het buitenland heeft.

Erfgenaam spoorloos?

woensdag 23 november 2016

Wist u dat erfgenamen unaniem beslissingen moeten nemen? Het aanwijzen van een executeur in een testament kan dan helpen. Die kan daadkrachtig te werk gaan, terwijl de erfgenamen rustig af moeten wachten. Maar hoe zit het als iemand overlijdt zonder testament en dus zonder executeur en er bijvoorbeeld vijftien familieleden – tot hun grote verrassing – gezamenlijk erfgenaam zijn?

Afkoop of omzetting pensioen in eigen beheer via notaris

woensdag 16 november 2016

Bent u directeur-grootaandeelhouder (dga) van een bv en wilt u straks uw pensioen in eigen beheer afkopen of omzetten in een oudedagsverplichting? Weet dan dat dit niet zonder instemming van uw (gewezen) partner kan. U moet daar zelfs een formele route voor bewandelen, zo blijkt uit de wet. Die formele route leidt langs de notaris.

WOZ-waardering hangt af van datum koopovereenkomst

woensdag 16 november 2016

Gemeenten bepalen de WOZ-waarde van huizen. De gemeente kijkt daarbij ondermeer naar recente verkopen van vergelijkbare woningen. Een factor die daarin meespeelt, is de mate waarin de verkoop van peildatum 1 januari af ligt. Moet dat de datum van koopovereenkomst zijn, of de datum van levering?

Laatste wil moet echt vastgelegd worden in testament

woensdag 16 november 2016

Een plakkertje achter het schilderij of de staande klok, een briefje met daarop gekrabbeld wie de erfgenaam of executeur moeten worden, het komt veel voor, maar het is helaas geen rechtsgeldige manier om een laatste wil vast te leggen.

Overdracht woning tussen ouders en kind

donderdag 10 november 2016

Het kwam veel voor: ouders droegen hun eigen woning over aan hun kind en kregen zelf een vruchtgebruik, zodat ze in de woning konden blijven wonen. De reden was dat bij overlijden van de ouders de kinderen de woning inclusief waardestijging volledig in eigendom kregen, zonder erfbelasting te hoeven betalen.

Wie betaalt de huishoudkosten?

donderdag 10 november 2016

Veel aanstaande echtgenoten giechelen een beetje als de notaris bij het maken van de huwelijkse voorwaarden vraagt wie de huishoudkosten gaat betalen. Onder kosten van de huishouding moet dan wat meer verstaan worden dan de boodschappen bij Albert Heijn, ook de woonlasten en bijvoorbeeld de kosten voor gas, water en licht vallen eronder.

Pagina's