Archief

Uitbrengen rechtskeuze bij huwelijk blijft nodig!

woensdag 21 december 2016

Op 29 januari 2019 treedt er een nieuwe regeling in werking op het gebied van huwelijksvermogensrechtsstelsels, de ‘Verordening huwelijksvermogensstelsels’ (VHV). Deze verordening geldt voor alle huwelijken die op of na 29 januari 2019 worden gesloten.

In de Verordening is ook een artikel opgenomen waarmee bepaald kan worden wat het toepasselijk recht is als echtgenoten zelf geen rechtskeuze uitbrengen.

Akte levenloos ter wereld gekomen kind wordt vervangen door geboorteakte

woensdag 21 december 2016

Ouders die meemaken dat hun kindje levenloos ter wereld komt, ervaren vaak een enorm verlies. Voor de buitenwereld is lang niet altijd duidelijk dat zij afscheid hebben moeten nemen van hun kind. Het lijkt soms alsof het kindje niet heeft bestaan.

Btw-aftrek bij aankoop villa als kantoorpand

woensdag 21 december 2016

Wie vanuit zijn of haar BV een villa als kantoorpand koopt, heeft recht op btw-aftrek. Dat recht moet wel blijken uit de redactie van de koopovereenkomst en de leveringsakte. De belastinginspecteur kijkt altijd naar mogelijkheden om een naheffingsaanslag op te leggen. Die stelt hoge eisen aan het voldoen aan btw-ondernemerschap en belaste bestemming van het pand.

Vergissing, geen partnerschapsvoorwaarden

woensdag 14 december 2016

Ga je trouwen dan moet je van tevoren heel veel regelen. Op internet is genoeg informatie te vinden voor aanstaande echtparen, maar toch komt het voor dat mensen die informatie missen en vergeten om huwelijkse voorwaarden te maken.

Btw-aftrek voor huur zitplaatsen in stadion voor zakenrelaties

woensdag 14 december 2016

Wie als ondernemer zitplaatsen in stadions wil huren om zakelijke relaties mee naar toe te nemen, moet rekening houden met kritische belastinginspecteurs. Die zal zich afvragen of uw onderneming terecht aftrek van voorbelasting claimt van de betaalde btw voor de huur van de zitplaatsen. De bewijslast ligt bij de inspecteur.

Woonappartementen kunnen Airbnb-toeristen weren

woensdag 14 december 2016

De media reppen al enige tijd over: de voor- en nadelen van Airbnb-verhuur, met name in de grote steden. Wilt u uw appartement verhuren via Airbnb? Dan moet u zich afvragen wat u binnen een Vereniging van Eigenaren (VvE) wel en niet mag met kortdurende verhuur van uw appartement. Dat hangt namelijk af van de tekst in de splitsingsakte en het splitsingsreglement.

Dochter misbruikt pinpas en pincode

donderdag 08 december 2016

Zolang iemand zelf de boodschappen doet en de rekeningen betaalt, is er niks aan de hand. Maar zodra er sprake is van hulpbehoevendheid zal er een vertrouwd persoon aangesteld moeten worden die in ieder geval de financiën beheert.

Regeling verborgen gebreken woning blijft heet hangijzer

woensdag 07 december 2016

In de dagelijkse praktijk krijgen wij regelmatig te maken met (ernstige) gebreken die pas na de overdracht van een bestaande woning kenbaar worden voor de nieuwe eigenaar. De waslijst met voorbeelden is eindeloos. Van een vaatwasmachine waarbij de afvoer alleen in de kruipruimte wegliep, tot volkomen uitgespoelde funderingen en doorslaande vochtplekken verstopt achter een vaste kast etc. etc.

Afspraken over testament niet geldig

woensdag 07 december 2016

Het is in Nederland verboden om afspraken met elkaar te maken over de inhoud van een testament. Mensen die dat toch doen krijgen na overlijden vaak de deksel op de neus, als blijkt dat de afspraak niet geldig is, en ze geen enkel recht hebben als de afspraak niet wordt nagekomen.

Door geregistreerd partnerschap minder erfbelasting en AOW

woensdag 30 november 2016

Partners die een geregistreerd partnerschap zijn aangegaan, hebben bij overlijden – net als gehuwden – een grote vrijstelling als zij van hun partner erven. Die grote vrijstelling bedraagt € 636.180 in 2016.

Nu is het geregistreerd partnerschap een vorm die nog al eens gekozen wordt door stellen die geen traditioneel huwelijksbootje willen. Bijvoorbeeld stellen die bewust een LAT-relatie hebben, maar het geregistreerd partnerschap zijn aangegaan om te voorkomen dat zij bij overlijden het hoogste tarief betalen als zij van elkaar erven.