Archief

Mag een onterfde erfgenaam het testament inzien?

woensdag 22 februari 2017

Stiekem een beetje hopen op een erfenis doet iedereen misschien wel eens. Maar bij mensen die zich al rijk rekenden, kan de boodschap dat ze niet in het testament staan, hard aankomen.
Iemand die wil weten of hij genoemd is in een testament, kan zich melden bij de notaris die betrokken is bij de afwikkeling van de erfenis. Is de notaris niet bekend, dan kan elke notaris in Nederland gevraagd worden om behulpzaam te zijn.

Verkoop en verhuur van rechten soms vrij van BTW

woensdag 22 februari 2017

Het verkopen en verhuren van rechten is in de landbouwsector een veel voorkomend verschijnsel. Dat gebeurt bijvoorbeeld bij jachtrechten en mestproductierechten. Verkoop en verhuur van landbouwrechten worden voor de BTW belast met het 21%-tarief. Toch zijn er enkele uitzonderingen.

Inschrijving bestuurder in handelsregister vergt duidelijke basis

woensdag 22 februari 2017

Als een stichting grootaandeelhouder is van een BV en een bestuurder van de stichting ook bestuurder van de BV, dan moet dat uit de inschrijving in het handelsregister blijken. Wat nu als iemand anders aanvoert dat hij enig bestuurder is, van zowel stichting als BV, omdat hij ooit door de oprichter tot bestuurder met de functie van voorzitter is benoemd?

Nederlandse Bank wil versobering aftrek hypotheekrente

woensdag 15 februari 2017

De Nederlandse economie is te afhankelijk van de woningmarkt. De Nederlandsche Bank (DNB) pleit om die reden voor versobering van de aftrekmogelijkheden van hypotheekrente. De al genomen maatregelen – afbouw van de maximaal toegestane hypotheekschuld naar 100% in 2018 en aflossingsverplichting bij nieuwe hypotheken – gaan niet ver genoeg volgens DNB. Die wil een gelijke fiscale behandeling van lenen en sparen.

Afspraken samenwoners over inbreng in eigen woning

woensdag 15 februari 2017

Als samenwoners samen een huis kopen, of als één van beiden intrekt bij de ander die al een eigen woning had, komt regelmatig de vraag op hoe zij de kosten van de woning gaan betalen.

Kinderen worden gestraft in testament

woensdag 15 februari 2017

Het komt regelmatig voor dat ouders in hun testament iets willen regelen waardoor de kinderen nog niet direct hun erfdeel krijgen. De langstlevende ouder wordt dan beschermd door het testament. Vooral als er sprake is van een nieuwe relatie, en de langstlevende dus een stiefouder is, zien we in testamenten nog wel eens staan dat de kinderen onterfd zullen worden als zij bezwaar maken tegen het testament.

Verrekenen bij huwelijkse voorwaarden

woensdag 08 februari 2017

Veel mensen die ooit getrouwd zijn onder huwelijkse voorwaarden, hebben in die akte een afspraak staan dat zij jaarlijks moeten verrekenen, als zij iets overhouden van hun inkomen. Het is algemeen bekend dat bijna niemand die afspraken ook daadwerkelijk uitvoert. Zolang tussen de echtgenoten de rozengeur en maneschijn overheerst is er niks aan de hand, maar als er een echtscheiding opdoemt wordt het periodiek verrekenbeding soms een lelijk struikelblok.

Ontbindende voorwaarde – wel in koopakte en niet in leveringsakte – niet vervallen

woensdag 08 februari 2017

Koopovereenkomsten voor huizen, bedrijfspanden of grond bevatten soms een bepaling dat de koop ontbonden is als de koper failliet gaat. Die ontbindende voorwaarde wordt in veel gevallen ook overgenomen in de leveringsakte, waarbij de juridische eigendom overgaat van verkoper naar koper. Wat nu als de ontbindende voorwaarde niet in de leveringsakte is opgenomen, en dat niet de bedoeling was, en de koper een tijdje na de levering failliet gaat?

Criminaliteit tegengaan met Centraal Aandeelhoudersregister

woensdag 08 februari 2017

Vanuit de Tweede Kamer is het initiatief genomen een centraal aandeelhoudersregister in te voeren. Volgens de initiatiefnemers kan daarmee financieel-economische criminaliteit via rechtspersonen beter dan tot nu toe worden voorkomen. Ook de rechtszekerheid in het rechtsverkeer is ermee gediend.

Positie schuldeiser bij faillissement bedrijf onder druk

woensdag 01 februari 2017

Als het aan het Centraal Planbureau (CPB) ligt, worden de rechten van schuldeisers bij een faillissement beperkt. Dat zou een succesvolle doorstart van gefailleerde bedrijven in meer gevallen mogelijk maken. Op deze manier wordt de kans minder groot dat schuldeisers alle middelen uit de failliete boedel weghalen.

Pagina's