Archief

Levensexecuteur ongeschikt

woensdag 04 oktober 2017

Veel mensen maken een levenstestament, vaak om zeker te weten wie hun belangen gaat behartigen als zij dat zelf niet meer kunnen, bijvoorbeeld na een beroerte of bij dementie.

Toezicht op stichtingen lijkt te verbeteren

woensdag 04 oktober 2017

Zes jaar geleden is het repressieve toezicht op rechtspersonen ingevoerd. Daarmee kreeg het openbaar ministerie (OM) meer mogelijkheden om toezicht te houden op stichtingen. Zo kan het OM sindsdien stichtingsbesturen om inlichtingen vragen, of aan de rechter vragen een statutenwijziging te vernietigen, een stichtingsbestuurder te ontslaan of een stichting te ontbinden. Tot voor kort was er weinig actie vanuit het OM. Daar lijkt nu verandering in te komen.

Pagina's