Thema's

DGA verantwoordelijk voor tijdig indienen suppletieaangifte btw BV

woensdag 08 november 2017

Verzorgt u als dga van een BV zelf de btw-aangiften? Er kan natuurlijk altijd iets fout gaan, waardoor u te weinig btw afdraagt. Met een suppletieaangifte corrigeert u dat eenvoudig. Echter, als u die suppletieaangifte pas doet nadat de belastinginspecteur boekenonderzoek naar de aanvaardbaarheid van de btw-aangiften van uw BV heeft aangekondigd, dan riskeert u ook nog eens een vergrijpboete.

DGA verantwoordelijk voor tijdig indienen suppletieaangifte btw BV

woensdag 08 november 2017

Verzorgt u als dga van een BV zelf de btw-aangiften? Er kan natuurlijk altijd iets fout gaan, waardoor u te weinig btw afdraagt. Met een suppletieaangifte corrigeert u dat eenvoudig. Echter, als u die suppletieaangifte pas doet nadat de belastinginspecteur boekenonderzoek naar de aanvaardbaarheid van de btw-aangiften van uw BV heeft aangekondigd, dan riskeert u ook nog eens een vergrijpboete.

DGA verantwoordelijk voor tijdig indienen suppletieaangifte btw BV

woensdag 08 november 2017

Verzorgt u als dga van een BV zelf de btw-aangiften? Er kan natuurlijk altijd iets fout gaan, waardoor u te weinig btw afdraagt. Met een suppletieaangifte corrigeert u dat eenvoudig. Echter, als u die suppletieaangifte pas doet nadat de belastinginspecteur boekenonderzoek naar de aanvaardbaarheid van de btw-aangiften van uw BV heeft aangekondigd, dan riskeert u ook nog eens een vergrijpboete.

Externe presentatie is voldoende voor BTW-ondernemerschap

woensdag 31 mei 2017

Ondernemende huwelijkspartners hebben nogal eens – afzonderlijk of gezamenlijk – een of meer gezamenlijke ondernemingen. Er is daarbij wel eens verwarring over wanneer de fiscus iemand als BTW-ondernemer moet aanmerken.

Externe presentatie is voldoende voor BTW-ondernemerschap

woensdag 31 mei 2017

Ondernemende huwelijkspartners hebben nogal eens – afzonderlijk of gezamenlijk – een of meer gezamenlijke ondernemingen. Er is daarbij wel eens verwarring over wanneer de fiscus iemand als BTW-ondernemer moet aanmerken.

Verkoop en verhuur van rechten soms vrij van BTW

woensdag 22 februari 2017

Het verkopen en verhuren van rechten is in de landbouwsector een veel voorkomend verschijnsel. Dat gebeurt bijvoorbeeld bij jachtrechten en mestproductierechten. Verkoop en verhuur van landbouwrechten worden voor de BTW belast met het 21%-tarief. Toch zijn er enkele uitzonderingen.

Btw-aftrek voor huur zitplaatsen in stadion voor zakenrelaties

woensdag 14 december 2016

Wie als ondernemer zitplaatsen in stadions wil huren om zakelijke relaties mee naar toe te nemen, moet rekening houden met kritische belastinginspecteurs. Die zal zich afvragen of uw onderneming terecht aftrek van voorbelasting claimt van de betaalde btw voor de huur van de zitplaatsen. De bewijslast ligt bij de inspecteur.

Btw-aftrek voor huur zitplaatsen in stadion voor zakenrelaties

woensdag 14 december 2016

Wie als ondernemer zitplaatsen in stadions wil huren om zakelijke relaties mee naar toe te nemen, moet rekening houden met kritische belastinginspecteurs. Die zal zich afvragen of uw onderneming terecht aftrek van voorbelasting claimt van de betaalde btw voor de huur van de zitplaatsen. De bewijslast ligt bij de inspecteur.

Btw-aftrek voor huur zitplaatsen in stadion voor zakenrelaties

woensdag 14 december 2016

Wie als ondernemer zitplaatsen in stadions wil huren om zakelijke relaties mee naar toe te nemen, moet rekening houden met kritische belastinginspecteurs. Die zal zich afvragen of uw onderneming terecht aftrek van voorbelasting claimt van de betaalde btw voor de huur van de zitplaatsen. De bewijslast ligt bij de inspecteur.

Ruimere betekenis voor bouwterreinen als btw-object

dinsdag 11 oktober 2016

Het woord “bouwterrein” krijgt tegen de achtergrond van btw-heffing vanaf 2017 een ruimere betekenis. Het omvat dan alle onbebouwde grond die kennelijk bestemd is om te worden bebouwd. Nu nog bestaande eisen – omgevingsvergunning voor bouwactiviteiten, aanwezige bewerkingen en voorzieningen – gaan vervallen.

Ruimere betekenis voor bouwterreinen als btw-object

dinsdag 11 oktober 2016

Het woord “bouwterrein” krijgt tegen de achtergrond van btw-heffing vanaf 2017 een ruimere betekenis. Het omvat dan alle onbebouwde grond die kennelijk bestemd is om te worden bebouwd. Nu nog bestaande eisen – omgevingsvergunning voor bouwactiviteiten, aanwezige bewerkingen en voorzieningen – gaan vervallen.

Ruimere betekenis voor bouwterreinen als btw-object

dinsdag 11 oktober 2016

Het woord “bouwterrein” krijgt tegen de achtergrond van btw-heffing vanaf 2017 een ruimere betekenis. Het omvat dan alle onbebouwde grond die kennelijk bestemd is om te worden bebouwd. Nu nog bestaande eisen – omgevingsvergunning voor bouwactiviteiten, aanwezige bewerkingen en voorzieningen – gaan vervallen.

Ruimere betekenis voor bouwterreinen als btw-object

dinsdag 11 oktober 2016

Het woord “bouwterrein” krijgt tegen de achtergrond van btw-heffing vanaf 2017 een ruimere betekenis. Het omvat dan alle onbebouwde grond die kennelijk bestemd is om te worden bebouwd. Nu nog bestaande eisen – omgevingsvergunning voor bouwactiviteiten, aanwezige bewerkingen en voorzieningen – gaan vervallen.

Ruimere betekenis voor bouwterreinen als btw-object

dinsdag 11 oktober 2016

Het woord “bouwterrein” krijgt tegen de achtergrond van btw-heffing vanaf 2017 een ruimere betekenis. Het omvat dan alle onbebouwde grond die kennelijk bestemd is om te worden bebouwd. Nu nog bestaande eisen – omgevingsvergunning voor bouwactiviteiten, aanwezige bewerkingen en voorzieningen – gaan vervallen.

Gevolgen afschaffing integratieheffing btw

dinsdag 04 februari 2014

In het Belastingplan 2014 is de integratieheffing voor woningcorporaties, zorginstellingen en andere ondernemers afgeschaft. Voor woningcorporaties die op eigen grond woningen bouwen voor de verhuur of bedrijfsruimten realiseren voor btw vrijgestelde verhuur, maar ook zorginstellingen die vastgoedprojecten realiseren, zal dit leiden tot een lagere belastingdruk.

Gevolgen afschaffing integratieheffing btw

dinsdag 04 februari 2014

In het Belastingplan 2014 is de integratieheffing voor woningcorporaties, zorginstellingen en andere ondernemers afgeschaft. Voor woningcorporaties die op eigen grond woningen bouwen voor de verhuur of bedrijfsruimten realiseren voor btw vrijgestelde verhuur, maar ook zorginstellingen die vastgoedprojecten realiseren, zal dit leiden tot een lagere belastingdruk.

Geen btw verschuldigd over levering oud vastgoed

dinsdag 26 november 2013

De rechtspraak op het terrein van omzetbelasting bij aankoop van onroerende zaken is de afgelopen periode sterk in ontwikkeling. Door diverse uitspraken van het Hof van Justitie van de Europese Unie en de Nederlandse Hoge Raad is de afgelopen jaren meer duidelijk geworden in welke gevallen omzetbelasting en/of overdrachtsbelasting is verschuldigd. Het wel of niet verschuldigd zijn van omzetbelasting en het recht op vooraftrek van omzetbelasting kan tot grote financiële gevolgen leiden.

Geen btw verschuldigd over levering oud vastgoed

dinsdag 26 november 2013

De rechtspraak op het terrein van omzetbelasting bij aankoop van onroerende zaken is de afgelopen periode sterk in ontwikkeling. Door diverse uitspraken van het Hof van Justitie van de Europese Unie en de Nederlandse Hoge Raad is de afgelopen jaren meer duidelijk geworden in welke gevallen omzetbelasting en/of overdrachtsbelasting is verschuldigd. Het wel of niet verschuldigd zijn van omzetbelasting en het recht op vooraftrek van omzetbelasting kan tot grote financiële gevolgen leiden.

BTW vooraftrek bij verhuur congres- en vergaderruimten

dinsdag 05 november 2013

Culturele centra verhuren regelmatig hun gebouwen of gedeelten daarvan aan diverse organisaties als tijdelijke ruimte voor vergaderingen, congressen of exposities. De verhuur van een gebouw (of gedeelten daarvan) is in principe is vrijgesteld van omzetbelasting. Hierdoor is het voor de eigenaar van cultureel centrum niet mogelijk om de btw die is betaald op de onderhoudskosten van het gebouw in vooraftrek te brengen. Om gebruik te maken van deze vooraftrek moet de huurder namelijk voor ten minste 90% voor de btw belaste prestaties verrichten.

BTW vooraftrek bij verhuur congres- en vergaderruimten

dinsdag 05 november 2013

Culturele centra verhuren regelmatig hun gebouwen of gedeelten daarvan aan diverse organisaties als tijdelijke ruimte voor vergaderingen, congressen of exposities. De verhuur van een gebouw (of gedeelten daarvan) is in principe is vrijgesteld van omzetbelasting. Hierdoor is het voor de eigenaar van cultureel centrum niet mogelijk om de btw die is betaald op de onderhoudskosten van het gebouw in vooraftrek te brengen. Om gebruik te maken van deze vooraftrek moet de huurder namelijk voor ten minste 90% voor de btw belaste prestaties verrichten.