Thema's

Lage BTW-tarief mogelijk van 6 naar 8%

woensdag 04 oktober 2017

Het nieuwe kabinet heeft geld nodig. Alles wijst daarop in de mediaberichten van de afgelopen weken. Extra uitgaven die het kabinet Rutte II aan zorg en onderwijs heeft begroot, zijn niet terug te draaien. Dus moet er ergens anders geld gevonden worden. Het lijkt erop dat de onderhandelende partijen daar de BTW voor gaan gebruiken. Een verhoging van het lage tarief ligt in het verschiet.

Komende twee jaar twintig procent dga-ondernemingen overgedragen

woensdag 19 april 2017

Uit onderzoek van ABN AMRO MeesPierson blijkt dat ongeveer twintig procent van de bedrijven die nu geleid worden door een directeur-grootaandeelhouder (dga) de komende twee jaar van eigenaar gaat verwisselen. De helft daarvan gaat het bedrijf overdragen, de andere helft gaat het bedrijf opheffen.

Komende twee jaar twintig procent dga-ondernemingen overgedragen

woensdag 19 april 2017

Uit onderzoek van ABN AMRO MeesPierson blijkt dat ongeveer twintig procent van de bedrijven die nu geleid worden door een directeur-grootaandeelhouder (dga) de komende twee jaar van eigenaar gaat verwisselen. De helft daarvan gaat het bedrijf overdragen, de andere helft gaat het bedrijf opheffen.

Komende twee jaar twintig procent dga-ondernemingen overgedragen

woensdag 19 april 2017

Uit onderzoek van ABN AMRO MeesPierson blijkt dat ongeveer twintig procent van de bedrijven die nu geleid worden door een directeur-grootaandeelhouder (dga) de komende twee jaar van eigenaar gaat verwisselen. De helft daarvan gaat het bedrijf overdragen, de andere helft gaat het bedrijf opheffen.

Criminaliteit tegengaan met Centraal Aandeelhoudersregister

woensdag 08 februari 2017

Vanuit de Tweede Kamer is het initiatief genomen een centraal aandeelhoudersregister in te voeren. Volgens de initiatiefnemers kan daarmee financieel-economische criminaliteit via rechtspersonen beter dan tot nu toe worden voorkomen. Ook de rechtszekerheid in het rechtsverkeer is ermee gediend.

Criminaliteit tegengaan met Centraal Aandeelhoudersregister

woensdag 08 februari 2017

Vanuit de Tweede Kamer is het initiatief genomen een centraal aandeelhoudersregister in te voeren. Volgens de initiatiefnemers kan daarmee financieel-economische criminaliteit via rechtspersonen beter dan tot nu toe worden voorkomen. Ook de rechtszekerheid in het rechtsverkeer is ermee gediend.

Criminaliteit tegengaan met Centraal Aandeelhoudersregister

woensdag 08 februari 2017

Vanuit de Tweede Kamer is het initiatief genomen een centraal aandeelhoudersregister in te voeren. Volgens de initiatiefnemers kan daarmee financieel-economische criminaliteit via rechtspersonen beter dan tot nu toe worden voorkomen. Ook de rechtszekerheid in het rechtsverkeer is ermee gediend.

Criminaliteit tegengaan met Centraal Aandeelhoudersregister

woensdag 08 februari 2017

Vanuit de Tweede Kamer is het initiatief genomen een centraal aandeelhoudersregister in te voeren. Volgens de initiatiefnemers kan daarmee financieel-economische criminaliteit via rechtspersonen beter dan tot nu toe worden voorkomen. Ook de rechtszekerheid in het rechtsverkeer is ermee gediend.

Criminaliteit tegengaan met Centraal Aandeelhoudersregister

woensdag 08 februari 2017

Vanuit de Tweede Kamer is het initiatief genomen een centraal aandeelhoudersregister in te voeren. Volgens de initiatiefnemers kan daarmee financieel-economische criminaliteit via rechtspersonen beter dan tot nu toe worden voorkomen. Ook de rechtszekerheid in het rechtsverkeer is ermee gediend.

Criminaliteit tegengaan met Centraal Aandeelhoudersregister

woensdag 08 februari 2017

Vanuit de Tweede Kamer is het initiatief genomen een centraal aandeelhoudersregister in te voeren. Volgens de initiatiefnemers kan daarmee financieel-economische criminaliteit via rechtspersonen beter dan tot nu toe worden voorkomen. Ook de rechtszekerheid in het rechtsverkeer is ermee gediend.

Losse garagebox hoort niet bij woning: 6% overdrachtsbelasting

woensdag 25 januari 2017

De eigenwoningregeling, waarin is bepaald dat u bij uw inkomsten een bedrag (eigenwoningforfait) moet optellen, geldt alleen voor woningen die uw hoofdverblijf zijn. Daarin wordt wel meegenomen wat er verder nog bij hoort. “Aanhorigheden” noemt de wet dat. U raadt het al, de vraag is wat er dan wel en niet bij hoort.

Losse garagebox hoort niet bij woning: 6% overdrachtsbelasting

woensdag 25 januari 2017

De eigenwoningregeling, waarin is bepaald dat u bij uw inkomsten een bedrag (eigenwoningforfait) moet optellen, geldt alleen voor woningen die uw hoofdverblijf zijn. Daarin wordt wel meegenomen wat er verder nog bij hoort. “Aanhorigheden” noemt de wet dat. U raadt het al, de vraag is wat er dan wel en niet bij hoort.

Losse garagebox hoort niet bij woning: 6% overdrachtsbelasting

woensdag 25 januari 2017

De eigenwoningregeling, waarin is bepaald dat u bij uw inkomsten een bedrag (eigenwoningforfait) moet optellen, geldt alleen voor woningen die uw hoofdverblijf zijn. Daarin wordt wel meegenomen wat er verder nog bij hoort. “Aanhorigheden” noemt de wet dat. U raadt het al, de vraag is wat er dan wel en niet bij hoort.

Losse garagebox hoort niet bij woning: 6% overdrachtsbelasting

woensdag 25 januari 2017

De eigenwoningregeling, waarin is bepaald dat u bij uw inkomsten een bedrag (eigenwoningforfait) moet optellen, geldt alleen voor woningen die uw hoofdverblijf zijn. Daarin wordt wel meegenomen wat er verder nog bij hoort. “Aanhorigheden” noemt de wet dat. U raadt het al, de vraag is wat er dan wel en niet bij hoort.

‘Papieren’ verenigingsbestuurder wel aansprakelijk voor onrechtmatig handelen

woensdag 18 januari 2017

Verenigingen kunnen nogal eens moeite hebben met het vinden van bestuurders die hun schaarse tijd voor de vereniging willen inzetten. Ook de verantwoordelijkheid die zij daarmee op zich zouden nemen, kan een belangrijke drempel zijn. Creativiteit is ook verenigingen niet vreemd, de ‘papieren’ bestuurder is geen uitzondering meer: een persoon die alleen in naam bestuurder is terwijl het bijbehorende werk door anderen worden uitgevoerd. Pas daarmee op: ook de ‘papieren’ bestuurder is aansprakelijk voor onrechtmatig handelen, ook al is dat buiten hem of haar om gebeurd.

‘Papieren’ verenigingsbestuurder wel aansprakelijk voor onrechtmatig handelen

woensdag 18 januari 2017

Verenigingen kunnen nogal eens moeite hebben met het vinden van bestuurders die hun schaarse tijd voor de vereniging willen inzetten. Ook de verantwoordelijkheid die zij daarmee op zich zouden nemen, kan een belangrijke drempel zijn. Creativiteit is ook verenigingen niet vreemd, de ‘papieren’ bestuurder is geen uitzondering meer: een persoon die alleen in naam bestuurder is terwijl het bijbehorende werk door anderen worden uitgevoerd. Pas daarmee op: ook de ‘papieren’ bestuurder is aansprakelijk voor onrechtmatig handelen, ook al is dat buiten hem of haar om gebeurd.

WOZ-OZB plicht voor bewoner met recht van gebruik bovenwoning

woensdag 11 januari 2017

Wie betaalt de OZB van een woning – onderdeel van het bedrijf van een kind – waarvan de vader recht van gebruik en bewoning woning heeft? De ondernemer, meende de belastinginspectie. Dat was tegen het zere been van het ondernemende kind. Hij kreeg – na beroep tegen de uitspraak van de rechtbank – gelijk van het Hof Den Bosch.

WOZ-OZB plicht voor bewoner met recht van gebruik bovenwoning

woensdag 11 januari 2017

Wie betaalt de OZB van een woning – onderdeel van het bedrijf van een kind – waarvan de vader recht van gebruik en bewoning woning heeft? De ondernemer, meende de belastinginspectie. Dat was tegen het zere been van het ondernemende kind. Hij kreeg – na beroep tegen de uitspraak van de rechtbank – gelijk van het Hof Den Bosch.

Toepassing twee of zes procent overdrachtsbelasting volgens heldere norm

woensdag 11 januari 2017

Telkens opnieuw doemt de vraag op of een woning moet worden overgedragen tegen een overdrachtsbelasting van 2 of 6 procent. Er gloort inmiddels licht, de advocaat-generaal van de Hoge Raad heeft in diverse cassatieprocedures zijn conclusie geschreven. Daaruit blijkt dat bij toepassing van het verlaagde overdrachtsbelastingtarief van belang is of het pand ‘naar zijn aard bestemd is voor bewoning’.

Toepassing twee of zes procent overdrachtsbelasting volgens heldere norm

woensdag 11 januari 2017

Telkens opnieuw doemt de vraag op of een woning moet worden overgedragen tegen een overdrachtsbelasting van 2 of 6 procent. Er gloort inmiddels licht, de advocaat-generaal van de Hoge Raad heeft in diverse cassatieprocedures zijn conclusie geschreven. Daaruit blijkt dat bij toepassing van het verlaagde overdrachtsbelastingtarief van belang is of het pand ‘naar zijn aard bestemd is voor bewoning’.