Thema's

Hinder bij uitbouw niet altijd onrechtmatig

dinsdag 14 juni 2016

Vooraf de buren informeren over de plannen voor een eventuele uitbouw kan veel ergernis voorkomen. Niet in alle gevallen is er sprake van hinder, aantasting van de privacy, verminderd zonlicht of waardedaling van de woning, maar dat kan wel. En bij het verlenen van ontheffing van het bestemmingsplan en afgifte van een bouwvergunning, houdt de gemeente niet altijd rekening met eventueel daardoor veroorzaakte onrechtmatige hinder voor de eigenaar van de naastgelegen woning.

Hinder bij uitbouw niet altijd onrechtmatig

dinsdag 14 juni 2016

Vooraf de buren informeren over de plannen voor een eventuele uitbouw kan veel ergernis voorkomen. Niet in alle gevallen is er sprake van hinder, aantasting van de privacy, verminderd zonlicht of waardedaling van de woning, maar dat kan wel. En bij het verlenen van ontheffing van het bestemmingsplan en afgifte van een bouwvergunning, houdt de gemeente niet altijd rekening met eventueel daardoor veroorzaakte onrechtmatige hinder voor de eigenaar van de naastgelegen woning.

Hinder door bomen in tuin

dinsdag 07 juni 2016

In het dichtbevolkte Nederland, en dan vooral in de grote steden, is de oppervlakte van de achtertuinen in nieuwbouwwijken vaak vrij gering. Dikwijls wordt er bij de inrichting van deze achtertuinen niet bij stilgestaan, dat de bomen die worden geplant over een aantal jaren zijn uitgegroeid tot forse exemplaren. Buren beginnen dan te klagen over vermindering van lichtinval of het omhoog duwen van de tegels in de tuinen door de wortels van de bomen.

Boom binnen twee meter van de erfgrens

dinsdag 26 januari 2016

Burenruzies ontstaan vaak door het hinderlijk aanwezig zijn van bomen in aangrenzende tuinen. U zult ongetwijfeld wel eens een aflevering van het televisieprogramma De Rijdende Rechter hebben gezien, waarin mr. Visser een uitspraak moet doen in een zaak die de gemoederen in de buurt hoog doet oplopen.

Verrekening aandelen tussen (ex-)echtgenoten bron van onenigheid

dinsdag 10 juni 2014

Nederlanders zijn een ondernemend volk. Dat geldt ook voor Nederlandse echtparen. Soms zijn zij zelfs voor hun huwelijk al vennoten in een vennootschap onder firma (vof). Bij hun huwelijk wordt er dan vaak voor gekozen om te trouwen onder huwelijkse voorwaarden. Is de onderneming succesvol, dan wordt gekozen voor het onderbrengen van de vof in een bv. Als het huwelijk uiteindelijk niet stand houdt, dan liggen de meningsverschillen over de aandelenwaardering voor de hand.

Verrekening aandelen tussen (ex-)echtgenoten bron van onenigheid

dinsdag 10 juni 2014

Nederlanders zijn een ondernemend volk. Dat geldt ook voor Nederlandse echtparen. Soms zijn zij zelfs voor hun huwelijk al vennoten in een vennootschap onder firma (vof). Bij hun huwelijk wordt er dan vaak voor gekozen om te trouwen onder huwelijkse voorwaarden. Is de onderneming succesvol, dan wordt gekozen voor het onderbrengen van de vof in een bv. Als het huwelijk uiteindelijk niet stand houdt, dan liggen de meningsverschillen over de aandelenwaardering voor de hand.

Verrekening aandelen tussen (ex-)echtgenoten bron van onenigheid

dinsdag 10 juni 2014

Nederlanders zijn een ondernemend volk. Dat geldt ook voor Nederlandse echtparen. Soms zijn zij zelfs voor hun huwelijk al vennoten in een vennootschap onder firma (vof). Bij hun huwelijk wordt er dan vaak voor gekozen om te trouwen onder huwelijkse voorwaarden. Is de onderneming succesvol, dan wordt gekozen voor het onderbrengen van de vof in een bv. Als het huwelijk uiteindelijk niet stand houdt, dan liggen de meningsverschillen over de aandelenwaardering voor de hand.

Verrekening aandelen tussen (ex-)echtgenoten bron van onenigheid

dinsdag 10 juni 2014

Nederlanders zijn een ondernemend volk. Dat geldt ook voor Nederlandse echtparen. Soms zijn zij zelfs voor hun huwelijk al vennoten in een vennootschap onder firma (vof). Bij hun huwelijk wordt er dan vaak voor gekozen om te trouwen onder huwelijkse voorwaarden. Is de onderneming succesvol, dan wordt gekozen voor het onderbrengen van de vof in een bv. Als het huwelijk uiteindelijk niet stand houdt, dan liggen de meningsverschillen over de aandelenwaardering voor de hand.

Verrekening aandelen tussen (ex-)echtgenoten bron van onenigheid

dinsdag 10 juni 2014

Nederlanders zijn een ondernemend volk. Dat geldt ook voor Nederlandse echtparen. Soms zijn zij zelfs voor hun huwelijk al vennoten in een vennootschap onder firma (vof). Bij hun huwelijk wordt er dan vaak voor gekozen om te trouwen onder huwelijkse voorwaarden. Is de onderneming succesvol, dan wordt gekozen voor het onderbrengen van de vof in een bv. Als het huwelijk uiteindelijk niet stand houdt, dan liggen de meningsverschillen over de aandelenwaardering voor de hand.

Hinder veroorzaakt door buren

dinsdag 20 mei 2014

Uw buurman speelt verdienstelijk trompet. Alleen doet hij dat nog al luidruchtig en meestal in de avonduren. Is hier sprake van hinder en kunt u van de buurman vorderen dat hij daarmee ophoudt?

Erfgrens niet uit inhoud eigendomsakte af te leiden

dinsdag 01 april 2014

Bij aankoop van een bouwkavel in uitbreidingsgebieden waar veel bouwprojecten worden uitgevoerd, is het bepalen van het verloop van de erfgrens geen gemakkelijke zaak. In eerste instantie zal dan moeten worden gekeken naar wat partijen bij notariële akte hierover zijn overeengekomen en of er ook een kadastrale kaart aan de akte gehecht is, die voorzien is van wel of geen exacte maatvoering.

Erfgrens niet uit inhoud eigendomsakte af te leiden

dinsdag 01 april 2014

Bij aankoop van een bouwkavel in uitbreidingsgebieden waar veel bouwprojecten worden uitgevoerd, is het bepalen van het verloop van de erfgrens geen gemakkelijke zaak. In eerste instantie zal dan moeten worden gekeken naar wat partijen bij notariële akte hierover zijn overeengekomen en of er ook een kadastrale kaart aan de akte gehecht is, die voorzien is van wel of geen exacte maatvoering.

Erfgrens niet uit inhoud eigendomsakte af te leiden

dinsdag 01 april 2014

Bij aankoop van een bouwkavel in uitbreidingsgebieden waar veel bouwprojecten worden uitgevoerd, is het bepalen van het verloop van de erfgrens geen gemakkelijke zaak. In eerste instantie zal dan moeten worden gekeken naar wat partijen bij notariële akte hierover zijn overeengekomen en of er ook een kadastrale kaart aan de akte gehecht is, die voorzien is van wel of geen exacte maatvoering.

Uitbreiding woning veroorzaakt onrechtmatige hinder voor buurman

dinsdag 11 maart 2014

Het verkrijgen van een bouwvergunning voor uitbreiding van uw woning is geen garantie dat de buurman als gevolg van de uitbouw geen hinder ondervindt. Wilt u uw woning uitbreiden en vraagt u daarvoor een bouwvergunning aan, dan is het niet onverstandig vooraf uw buren van uw bouwplannen op de hoogte te stellen. Mocht uw buurman van oordeel zijn dat hij hinder zal ondervinden van uw uitbouw dan kunnen vaak in overleg de bouwplannen nog worden aangepast.

Uitbreiding woning veroorzaakt onrechtmatige hinder voor buurman

dinsdag 11 maart 2014

Het verkrijgen van een bouwvergunning voor uitbreiding van uw woning is geen garantie dat de buurman als gevolg van de uitbouw geen hinder ondervindt. Wilt u uw woning uitbreiden en vraagt u daarvoor een bouwvergunning aan, dan is het niet onverstandig vooraf uw buren van uw bouwplannen op de hoogte te stellen. Mocht uw buurman van oordeel zijn dat hij hinder zal ondervinden van uw uitbouw dan kunnen vaak in overleg de bouwplannen nog worden aangepast.

Uitbreiding woning veroorzaakt onrechtmatige hinder voor buurman

dinsdag 11 maart 2014

Het verkrijgen van een bouwvergunning voor uitbreiding van uw woning is geen garantie dat de buurman als gevolg van de uitbouw geen hinder ondervindt. Wilt u uw woning uitbreiden en vraagt u daarvoor een bouwvergunning aan, dan is het niet onverstandig vooraf uw buren van uw bouwplannen op de hoogte te stellen. Mocht uw buurman van oordeel zijn dat hij hinder zal ondervinden van uw uitbouw dan kunnen vaak in overleg de bouwplannen nog worden aangepast.

Boomwortels verwijderen zonder overleg

dinsdag 12 november 2013

Wilt u eens heerlijk van de zon genieten op uw terras, kunnen de terrasstoelen niet goed worden neergezet omdat zich teveel wortelopslag onder het terras bevindt. Daarnaast is deze wortelopslag niet afkomstig van één van uw eigen bomen maar van een boom die door uw buurman lang geleden tegen de erfgrens is geplaatst. Moet u nu uw buurman hierop aanspreken of mag u het heft in eigen hand nemen?

Opheffing erfdienstbaarheid wegens gebrek aan redelijk belang

dinsdag 21 mei 2013

Als de eigenaren van 2 naburige percelen met elkaar afspreken dat de ene buurman het recht van uitweg krijgt over het erf van de andere buurman spreekt men van een erfdienstbaarheid van weg. Althans als dit recht ook wordt neergelegd in een notariële akte en deze akte wordt ingeschreven in de openbare registers bij het Kadaster. In dat geval zijn ook de opvolgende eigenaren gebonden aan deze erfdienstbaarheid.

Opheffing erfdienstbaarheid wegens gebrek aan redelijk belang

dinsdag 21 mei 2013

Als de eigenaren van 2 naburige percelen met elkaar afspreken dat de ene buurman het recht van uitweg krijgt over het erf van de andere buurman spreekt men van een erfdienstbaarheid van weg. Althans als dit recht ook wordt neergelegd in een notariële akte en deze akte wordt ingeschreven in de openbare registers bij het Kadaster. In dat geval zijn ook de opvolgende eigenaren gebonden aan deze erfdienstbaarheid.

Hinder door overhangende takken

dinsdag 07 mei 2013

In stedelijke gebieden kunnen overhangende takken van bomen in aangrenzende tuinen voor veel hinder of overlast zorgen. In een aantal gevallen kan dit leiden tot onnodige burenruzies. Het tv-programma ‘de Rijdende Rechter’ is daar een sprekend voorbeeld van.

Wat kan en mag u doen bij hinder van overhangende takken? Voor de Kantonrechter in Alkmaar diende in het najaar van 2011 een zaak, waarbij de eigenaar van een boom wegens schade aan de kroon van de boom een schadevergoeding vorderde van zijn buurman, die de overhangende takken zelf had verwijderd.