‘Papieren’ verenigingsbestuurder wel aansprakelijk voor onrechtmatig handelen

Printvriendelijke versie

Verenigingen kunnen nogal eens moeite hebben met het vinden van bestuurders die hun schaarse tijd voor de vereniging willen inzetten. Ook de verantwoordelijkheid die zij daarmee op zich zouden nemen, kan een belangrijke drempel zijn. Creativiteit is ook verenigingen niet vreemd, de ‘papieren’ bestuurder is geen uitzondering meer: een persoon die alleen in naam bestuurder is terwijl het bijbehorende werk door anderen worden uitgevoerd. Pas daarmee op: ook de ‘papieren’ bestuurder is aansprakelijk voor onrechtmatig handelen, ook al is dat buiten hem of haar om gebeurd.

Dat overkwam een voetbalbestuurder – met als taak secretaris en penningmeester – die als zodanig was ingeschreven in het handelsregister. Uit fiscaal boekenonderzoek door de Belastingdienst bleek dat in de periode dat hij als bestuurder stond ingeschreven, een onvolledige administratie is gevoerd, inkomsten (bijna) niet zijn bijgehouden en dat er nooit aangifte loon- of omzetbelasting is gedaan. Het Hof Amsterdam beoordeelt dat als onrechtmatig handelen. De bestuurder is volgens het Hof verwijtbaar tekort geschoten in een behoorlijke vervulling van zijn bestuurstaak.
De bestuurder in kwestie voerde aan slechts bestuurder op papier te zijn en geen werkzaamheden te verrichten. Ook zou hij niet hebben geweten van de inschrijving in het handelsregister. Echter, hij heeft wel ingestemd met zijn benoeming, waarmee hij zich heeft verplicht tot een behoorlijke vervulling van de bijbehorende taak.
Slecht nieuws voor de bestuurder de opdraait voor de schade van de gezamenlijke schuldeisers.

Wilt u meer weten over de aansprakelijkheidsrisico’s van verenigingsbestuurders? Bel ons voor het maken van een afspraak.

Bron: Opmaat Onderneming & Recht 9/1/17; » Nieuws 2017/9; ECLI:NL:GHAMS:2016:3926.