Aandeelhoudersovereenkomst flexibele aanvulling op statuten

Printvriendelijke versie

Statuten van ondernemingen bevatten in veel gevallen slechts de wettelijk vereiste inhoud. Dat zijn de naam van de BV, doelomschrijving, te plaatsen aandelen, soorten aandelen, aandeelhouders, regels voor het overdragen van aandelen en de directie. Statuten worden bij notariële akte vastgesteld en gewijzigd. Aanpassen van statuten vergt een formele weg. Wijzigingen kunnen sneller worden doorgevoerd met een aandeelhoudersovereenkomst.

De werkelijk situatie in een onderneming wijkt na simpele aanpassingen al snel af van de statuten. Om wijzigingen toch juridisch goed vast te leggen kunt u statuten aanvullen met een aandeelhoudersovereenkomst. Daarin kunt u wijzigingen sneller vastleggen dan in statuten. De overeenkomst bevat immers afspraken tussen partijen bij de overeenkomst en kan eenvoudig worden gewijzigd. Een aandeelhoudersovereenkomst is niet openbaar. Dat zijn statuten wel, mogelijk wilt u bepaalde afspraken helemaal niet aan de grote klok hangen, bijvoorbeeld uit concurrentie-oogpunt.
Als een onderneming goed draait, zal die zich ook voortdurend aanpassen aan veranderde omstandigheden. Als bepaalde afspraken dan niet meer relevant zijn, kunt u de afspraken in de aandeelhoudersovereenkomst snel aanpassen. Als u dat in de statuten zou regelen, moet u een langere formele weg volgen.

Wilt u meer weten over statuten en aandeelhoudersovereenkomst? Bel ons voor het maken van een afspraak.

Bron: MT.nl 27/3/17.