Aangifte voor erf- en schenkbelasting vanaf 1 januari 2017 in nieuwe vorm

Printvriendelijke versie

Als iemand in Nederland een schenking krijgt of na overlijden van een naaste een erfenis ontvangt, moet er aangifte gedaan worden bij de belastingdienst. Tot voor kort was het mogelijk om de aangifte in een zelf gekozen vorm te doen. Sommige mensen kiezen voor het formulier van de belastingdienst, maar ook een zelf geschreven brief was mogelijk.

Vanaf 1 januari 2017 verandert de aangifte voor schenkingen en erfenissen. De ontvangers van een schenking of erfenis, maar ook executeurs en adviseurs moeten van een door de belastingdienst ontworpen model gebruik maken. Dit kan zowel op papier als in digitale vorm.

Heeft u hulp nodig bij het doen van de aangifte voor erf- of schenkbelasting? U kunt bij ons terecht voor het stellen van een vraag tot een uitgebreid advies.

Bron: Ministerie van Financiën 29 december 2016, nr 2016-0000225960 (Stcrt 2016, nr 71813).