Ben ik erfgenaam?

Printvriendelijke versie

Regelmatig wordt op ons kantoor de vraag gesteld: “Hoe komt men er na mijn overlijden achter dat ik een testament heb?”. Andersom zijn er ook veel mensen die zich – soms stiekem – afvragen: “Zou ik erfgenaam zijn”?

Op die laatste vraag kan pas na een overlijden antwoord gegeven worden. Als u de verklaring van overlijden instuurt naar het Centraal Testamentenregister te Den Haag, ontvangt u bericht bij welke notaris in Nederland u informatie kunt inwinnen. Als u erfgenaam bent ontvangt u van de notaris een kopie van het testament, en zal de notaris u in contact brengen met de executeur, of u verder helpen door een verklaring van erfrecht op te stellen. Als u niet voorkomt in het testament, zult u geen verdere informatie ontvangen.

Als u zelf een testament opmaakt bij de notaris, zal de notaris uw naam en geboortedatum opgeven bij het Centraal Testamentenregister, zodat bij overlijden altijd achterhaald kan worden, bij welke notaris uw laatste testament op te vragen is.

Wilt u meer weten over het opmaken van een testament? Wij helpen u graag, vraag gerust de gratis brochure aan op ons kantoor.

Bron: Hof Amsterdam 1 augustus 2017, nr 200.209.350/01 NOT (GHAMS:2017:3039).