Erfbelasting ‘betalen’ met kunst

Printvriendelijke versie

In geval van een nalatenschap met waardevolle kunstobjecten, kan de betaling van erfbelasting problematisch zijn, zeker als er naast de kunstcollectie niet veel spaargeld is.
De staatssecretaris van Financiën heeft recent een besluit genomen waarin een kwijtscheldingsmogelijkheid voor erfbelasting is opgenomen. Het gaat dan om gezinssituaties waarbij de langstlevende een voorwerp van nationaal cultuurhistorisch of kunsthistorisch belang overdraagt aan de Staat, bij wijze van betaling van de erfbelasting. Het moet dan gaan om erfbelasting die de langstlevende voor zichzelf en de kinderen moet betalen in situaties waarin de langstlevende al het vermogen krijgt en de kinderen op hun erfdeel moeten wachten, beter bekend als de ‘wettelijke verdeling’, die sinds 2003 in de Nederlandse wet is opgenomen.
Wilt u meer weten over de vererving van kunstobjecten en betaling van erfbelasting, maak dan gerust een afspraak op ons kantoor.

Bron: MvF 04-09-2020, nr. 2020-157866 (Strct. 2020, 48127).