Geërfde effecten en liquide middelen bv ondernemings- of privévermogen

Printvriendelijke versie

Het is niet altijd eenvoudig om zowel een bedrijf als effecten en liquide middelen te erven. Dat ondervonden erfgenamen die hiermee werden verblijd. Zij erfden de aandelen in een bv en daarnaast nog een effectenportefeuille en geld. Voor de erfgenamen rees de vraag hoe ze hier fiscaal mee konden omgaan.

De erfgenamen zagen mogelijkheden om de effecten en liquide middelen aan te laten merken als ondernemingsvermogen. Zij wilden hiermee een bedrijfspand aankopen, een reorganisatie financieren en tegenvallende resultaten opvangen. Om die reden verzochten zij de fiscus om de aanmerkelijk-belangclaim door te schuiven.
Zowel de rechtbank als in hoger beroep het Hof oordeelden dat alle effecten en liquide middelen tot het ondernemingsvermogen behoren. Er was namelijk gebleken dat dat al vóór het overlijden van de ondernemer plannen waren gevormd om het bedrijf in een eigen pand onder te brengen. Het is aan de ondernemer om te bepalen of hij zijn bedrijfsvoering liever in een eigen bedrijfspand wil onderbrengen. Daarmee vormt het beschikbare geld een mogelijke functie in de onderneming. Dat er ten tijde van het overlijden nog geen definitief besluit was genomen, doet daar niets aan af.
Vanwege de conjunctuurgevoeligheid van de sector waarin het bedrijf actief was, was een ruime financiële buffer alleszins redelijk. De beschikbare liquide middelen zijn geruime tijd niet aangeroerd en niet risicovol belegd.

Het Hof vond de omvang van de liquide middelen en effecten, afgezet tegen de kosten van een bedrijfsverplaatsing en de mogelijke uitgaven voor reorganisatie, aangemerkt moeten worden als ondernemingsvermogen. Daarmee wordt het doorschuiven van de aanmerkelijk-belangclaim mogelijk.

Wilt u meer weten over het al dan niet kunnen doorschuiven van een aanmerkelijk-belangclaim? Bel ons voor het maken van een afspraak.

Bron: Opmaat 30/11/17 2017/0300 ECLI: GHARL:2017:7794.