Geen bewind door levenstestament?

Printvriendelijke versie

Een levenstestament wordt vaak gemaakt door mensen die zelf de regie willen houden. Als je liever hebt dat een partner, kind of goede bekende je zaken regelt dan is het handig dat vast te leggen in een levenstestament.

Wacht je tot je situatie achteruitgaat, bijvoorbeeld door dementie, dan is het maken van een levenstestament niet altijd meer mogelijk en zal een bewind aangevraagd moeten worden. Een nadeel van bewind kan zijn dat voor allerlei handelingen, bijvoorbeeld het doen van schenkingen of verkoop van de woning, de machtiging van de rechter nodig is. Op zo’n inmenging van een vreemde zit niet ieder gezin te wachten.

Heb je in een levenstestament een gemachtigde aangewezen dan zal de rechter doorgaans niet snel een verzoek tot het aanstellen van een bewindvoerder toewijzen. Alleen als de gemachtigde zijn werk niet goed doet kan de rechter daar wel eens van afwijken.

Onlangs wees de Rechtbank Midden-Nederland nog een bewindaanvraag van twee kinderen af. Hun vader had een levenstestament met volmacht aan een andere dochter opgesteld, en daarbij nadrukkelijk aangegeven dat hij niet wenste dat er een bewind zou worden aangevraagd. De rechter ziet geen aanleiding de twee kinderen gelijk te geven omdat de vader zelf al goed had gezorgd voor zijn belangenbehartiging.

De rechtbank Noord-Holland besloot juist anders. Daar had de in het levenstestament gemachtigde zoon er een potje van gemaakt. De andere kinderen hadden ruzie met hem, en moesten zelfs via een kort geding afdwingen dat zij bij hun moeder op bezoek mochten. De rechter vond de ruziënde kinderen niet in het belang van de moeder en stelde een neutrale, professionele bewindvoerder aan.

Wil je zelf regelen wie jouw belangen gaat behartigen? Maak dan tijdig een levenstestament, wij helpen daar graag bij.

Bron: Rb. Noord-Holland 12 oktober 2017, nrs 6076962 e.a. (RBNHO:2017:8481 en 8483),Rb. Midden-Nederland 12 oktober 2017, nr 6189767 MT VERZ 17-8125 (RBMNE:2017:5104).