Kamer verwacht meer transparantie bij stichtingen

Printvriendelijke versie

Nederland telt veel stichtingen die “het algemeen nut beogen”, stichtingen die goede doelen nastreven. Dergelijke stichtingen genieten flinke belastingvoordelen. Dat schept verplichtingen, vindt de Kamer.

Het debat hierover is scherper geworden nadat geconstateerd was dat sommige stichtingen mede gefinancierd worden met giften uit onvrije landen. Dat wil de Kamer tegengaan. De Kamer overweegt onder meer de mogelijkheid om dergelijke stichtingen (anbi’s) te verplichten om via een formulier meer inzicht in hun financiën te bieden, specifiek over giften vanuit landen buiten de Europese Unie.
Om administratieve lasten voor veel stichtingen te voorkomen, wordt de maatregel vooral gericht op grotere organisaties met een omvangrijker begroting, dit ter beoordeling van de staatssecretaris.

Wilt u meer weten over de rechten en plichten van stichtingen? Bel ons voor het maken van een afspraak.

Bron: Taxlive 8/9