Kind onterven?

Printvriendelijke versie

Steeds vaker vragen cliënten naar de mogelijkheid om een kind te onterven. Blijkbaar is er behoefte aan. Het is niet bekend waar die behoefte vandaan komt. Is er steeds meer sprake van een losse familieband of spelen er andere redenen, zoals de wens om de erfenis aan anderen dan het eigen kind na te laten?
We hebben in Nederland te maken met wetgeving waardoor kinderen die worden onterfd, of kinderen die te weinig krijgen altijd hun zogenaamde legitieme portie kunnen opeisen. De legitieme portie is de helft van het normale erfdeel van een kind. Als een kind een beroep doet op de legitieme portie wordt het geen erfgenaam. Het kind krijgt dus geen inspraak bij de afwikkeling van de erfenis, maar krijgt een bedrag in contanten.
Blijkens een onderzoek in opdracht van de Koninklijke Notariële Beroepsorganisatie onder het publiek is 40% voor afschaffing van de legitieme portie, 29% is tegen en 31% is neutraal. Inwoners van de drie grote steden, hoogopgeleiden, dertigers en ouders van minderjarigen zijn vaak voor afschaffing, terwijl 65-plussers vaak tegen afschaffing van de legitieme zijn. Ook onder wetenschappers klinkt de roep om afschaffing van de legitieme portie, omdat deze niet meer zou voorzien in een sociaaleconomische behoefte en geen maatschappelijk draagvlak heeft. Blijkens een onderzoek onder notarissen blijkt maar liefst 62% voor afschaffing van de legitieme portie te zijn.
De minister voor Rechtsbescherming heeft onlangs op vragen uit de Tweede Kamer geantwoord dat er in zijn beleving op dit moment geen breed gedragen noodzaak is om de legitieme portie af te schaffen. Uit het onderzoek blijkt zelfs dat onder oudere mensen juist een ruime meerderheid tegen afschaffing van de legitieme portie is en dat de meeste mensen hun vermogen aan hun kinderen willen nalaten. Bij de steeds vaker voorkomende samengestelde gezinnen biedt de legitieme portie bescherming aan kinderen uit een eerder huwelijk, als zij worden benadeeld ten gunste van de kinderen uit de nieuwere relatie.
Zolang er sprake is van een legitieme portie voor kinderen is het voor ouders van belang hun testament daar op in te richten. Hoe lang is het geleden dat u naar uw testament heeft laten kijken? Maak gerust eens een afspraak voor een controlebezoek!
Bron:
Notamail 1 september 2020, nummer 197/Ministerie van Justitie en Veiligheid 31 augustus 2020, nr 3010381.