Komende twee jaar twintig procent dga-ondernemingen overgedragen

Printvriendelijke versie

Uit onderzoek van ABN AMRO MeesPierson blijkt dat ongeveer twintig procent van de bedrijven die nu geleid worden door een directeur-grootaandeelhouder (dga) de komende twee jaar van eigenaar gaat verwisselen. De helft daarvan gaat het bedrijf overdragen, de andere helft gaat het bedrijf opheffen.

Circa 70.000 dga’s zijn 55 jaar en ouder, velen van hen zijn bezig met de voorbereidingen op bedrijfsoverdracht. Die voorbereidingstijd duurt meestal zes tot acht jaar, al komen kortere periodes ook voor. Nu, na de crisis en voor het aantreden van een nieuw kabinet, is de tijd rijp voor overdracht, vooral ook in fiscaal opzicht.
Onder de over te dragen bedrijven bevinden zich veel familiebedrijven. Volgens de onderzoekers zijn die erg belangrijk voor onze economie, ze bieden belangrijke werkgelegenheid. Voortzetting is vanuit die optiek erg belangrijk. Voor de verkopende dga’s betekent overdracht ook een aanvulling op hun pensioen, hoewel opbrengsten ook aangewend blijken te worden voor financiering van bijvoorbeeld een woning of een vakantie. In iets mindere mate blijken ook beleggen en schenken belangrijke acties.

Nogal wat dga’s schenken het bedrijf volledig of gedeeltelijk aan de volgende generatie. De opvolger hoeft dan minder te betalen, maar het kan ook fiscale voordelen bieden. Deze constructie wordt vaak toegepast bij overdracht van een ouder aan een of meer kinderen.

Wilt u meer weten over overdracht van uw BV aan de volgende generatie of aan een derde? Bel ons voor het maken van een afspraak.

Bron: TaxLive 5/4/17 -- ABN-AMRO