Lage BTW-tarief mogelijk van 6 naar 9%

Printvriendelijke versie

Het nieuwe kabinet heeft geld nodig. Alles wijst daarop in de mediaberichten van de afgelopen weken. Extra uitgaven die het kabinet Rutte II aan zorg en onderwijs heeft begroot, zijn niet terug te draaien. Dus moet er ergens anders geld gevonden worden. Het lijkt erop dat de onderhandelende partijen daar de BTW voor gaan gebruiken. Een verhoging van het lage tarief ligt in het verschiet.

Het extra geld is nodig om een andere wens – verlaging van de inkomstenbelasting - te betalen. Toch bestaat er ook twijfel bij de vier partijen. Het bedrijfsleven voedt die twijfel. Vooral het mkb zal negatieve omzetgevolgen ondervinden van een eventuele verhoging.
Naar verwachting zullen naar aanleiding van doorrekeningen van het Centraal Planbureau nog aanpassingen aan de formatievoornemens worden uitgewerkt.

Bron: TaxLive 19/9/17 - Telegraaf 18/9/17.