Lagere vennootschapsbelasting in komende kabinetsperiode

Printvriendelijke versie

Goed nieuws voor bedrijven. Er komt een lagere vennootschapsbelasting. Het nieuwe kabinet heeft dat opgenomen in het regeerakkoord. Over de eerste € 200.000 gaat u 16% betalen, dat is nu nog 20%. Is uw winst hoger, dan gaat u over het meerdere 21% betalen, dat is nu nog 25%. Het is een logische stap nadat de vorige minister van Financiën vorig jaar aankondigde dat deze belasting van lieverlee omlaag kan.

Uiteraard is er ook een keerzijde. De financiering van ondernemingen met vreemd vermogen wordt fiscaal minder aantrekkelijk en de renteaftrekbeperking wordt versoberd. Desondanks loopt Nederland hiermee – als er in volgende jaren nog meer stapjes volgen – gestaag in de richting van de lagere tarieven in andere Europese landen.

Wilt u meer weten over de juridische en fiscale voordelen van een BV? Bel ons voor het maken van een afspraak.

Bron: TaxLive 9/10/17 – ANP.