Losse garagebox hoort niet bij woning: 6% overdrachtsbelasting

Printvriendelijke versie

De eigenwoningregeling, waarin is bepaald dat u bij uw inkomsten een bedrag (eigenwoningforfait) moet optellen, geldt alleen voor woningen die uw hoofdverblijf zijn. Daarin wordt wel meegenomen wat er verder nog bij hoort. “Aanhorigheden” noemt de wet dat. U raadt het al, de vraag is wat er dan wel en niet bij hoort.

Een mooie illustratie daarvan speelde onlangs voor de rechtbank Zeeland-West-Brabant. Daar deed zich het specifieke geval voor dat huurders van een huurwoning een garagebox in eigendom hadden. Omdat “aanhorigheden” alleen betrekking heeft op woningen in eigendom was de principiële vraag snel beantwoord. De garagebox valt in dit geval onder de vermogensrendementsheffing van box 3.

Lastiger is de vraag of – als er wel sprake zou zijn geweest van een woning in eigendom – de garagebox wel bij het huis zou hebben behoord. De garagebox ligt ongeveer 200 meter van het huis vandaan. Dat is een forse afstand. De rechtbank is niet aan die vraag toegekomen, maar deskundigen trekken de voorzichtige conclusie dat er vanwege die afstand geen sprake is van een aanhorigheid.
Voorgaande geldt ook voor vaststelling van het tarief overdrachtsbelasting bij verkoop (2 of 6%), in dit geval zou bij verkoop van de garagebox 6% overdrachtsbelasting moeten worden betaald.

Wilt u meer weten of bepaald onroerend goed wel of niet bij uw woning hoort? Bel ons voor een afspraak.

Bron: TaxLive 4/1/17.