Notariaat uit onvrede over UBO-register tijdens rondetafelgesprek

Printvriendelijke versie

Het UBO-register is fraudegevoelig en de handhaving is beperkt effectief. De goeden komen in het register, de kwaden niet. Dit is een van de standpunten van de Koninklijke Notariële Beroepsorganisatie (KNB) over het UBO-register. Het notariaat lichtte dit standpunt woensdag 22 mei aan Tweede Kamerleden toe in een rondetafelgesprek.
Het rondetafelgesprek was onderdeel van de wetsbehandeling. Tijdens het rondetafelgesprek kregen verschillende deskundigen de mogelijkheid hun visie te geven op het wetsvoorstel tot instelling van een UBO-register. Naast de notariële beroepsorganisatie kwamen ook onder andere een belastingexpert, de Financial Intelligence Unit Nederland, de Autoriteit Persoonsgegevens, de Nederlandse Vereniging van Banken en MKB-Nederland aan het woord. De Kamerleden die betrokken zijn bij het UBO-register, hebben een position paper van de KNB ontvangen.

Niet effectief
De fraudegevoeligheid van het UBO-register brengt mee dat het UBO-register niet betrouwbaar, niet effectief en niet doelmatig is als middel om financieel-economische criminaliteit, zoals witwassen en terrorismefinanciering, tegen te gaan. Daarnaast brengt het register hoge kosten en administratieve lasten met zich mee en schendt het de privacy van UBO’s (ultimate beneficial owners). Dit schrijft de beroepsorganisatie in een reactie op het implementatiewetsvoorstel, dat door Kamerleden gebruikt kan worden voor de wetsbehandeling. Vanwege de Europese richtlijnen die ten grondslag liggen aan het wetsvoorstel, heeft Nederland echter niet veel ruimte voor een eigen invuling.

Poortwachter
De KNB is kritisch op het wetsvoorstel vanuit het oogpunt van de poortwachtersrol van de notaris en uit betrokkenheid bij de aanpak van fraude en witwassen. De notaris heeft een belangrijke rol als een van de poortwachters van het financiële stelsel bij het signaleren en voorkomen van fraude en witwassen, met name rond vastgoed en rechtspersonen. De beroepsorganisatie denkt dat het UBO-register in de voorgestelde vorm de notaris niet gaat helpen bij zijn poortwachtersrol. Een door het notariaat gevuld centraal aandeelhoudersregister kan volgens de KNB wel helpen.

Wilt u meer weten over het registreren van aandeelhouders? Bel ons voor het maken van een afspraak.

Bron: KNB nieuwsbericht 20/5/19.