Ook na overdragen aandelen blijft bestuurder soms aansprakelijk

Printvriendelijke versie

Met een aandelenoverdracht bent u als bestuurder in een BV niet automatisch van uw aansprakelijkheid af. Zelfs na jaren kunt u nog worden aangesproken voor schulden van de BV. Enkele maanden geleden bleek dat maar weer in een zaak waarin een BV een pand huurde en de aandeelhouder als medehuurder stond aangemerkt. Daaruit bleek dat een aandelenoverdracht door de huurders niet automatisch het einde betekende van de verhaalsmogelijkheden van de verhuurder.

De verhuurder moet er volgens het Hof van op aan kunnen dat een medehuurder een schuld kan betalen als de BV dat niet doet. Het is niet mogelijk om de verhaalsmogelijkheid van de verhuurder op de oorspronkelijke medehuurder tegen de wil van de verhuurder van de verhuurder af te nemen.
Er is wel een andere mogelijkheid om datzelfde resultaat te behalen met een zogenaamde indeplaatsstelling van de oude (mede)huurder door de nieuwe aandeelhouder. Dat kan alleen als de verhuurder meewerkt. Diens toestemming voor indeplaatsstelling is vereist, evenals schriftelijke instemming met ontslag uit hoofdelijke aansprakelijkheid van de vorige (mede)huurder.
Zonder die formaliteiten kan een medehuurder nog na jaren een claim voor onbetaalde huur krijgen.

Wilt u meer weten? Bel ons voor het maken van een afspraak.

Bron: ECLI:NL:GHSHE:2017:2649.