Ook overdracht vervallen woning onder 2% overdrachtsbelasting

Printvriendelijke versie

Is er voor de overdrachtsbelasting nog sprake van een woning als u een huis in verval koopt? Rechtbank Zeeland-West-Brabant mocht zich over die vraag uitspreken. Het gekochte huis had geen dak meer, geen ramen en geen deuren, De fiscus vond dat er geen sprake meer was van een woning en legde het 6% tarief overdrachtsbelasting op in plaats van de gebruikelijke 2% voor woningen.

De regel is dat bouwwerken die feitelijk bestemd zijn voor bewoning, bij overdracht onder het lage belastingtarief voor overdrachtsbelasting vallen. Dan geldt het 2%-tarief en niet de gebruikelijke 6%. De Hoge Raad heeft daaraan toegevoegd dat er bij de vaststelling van die feitelijke bestemming moet worden uitgegaan van een objectieve maatstaf die aansluit bij de kenmerken van de pand zelf. De Hoge Raad heeft bepaald dat in dergelijke gevallen moet worden gekeken naar het oorspronkelijke doel waarvoor het pand is ontworpen en gebouwd. Dat een huis op het moment van koop en overdracht niet geschikt is om in te wonen, doet niet ter zake. Ook de advocaat-generaal van de Hoge Raad had al geconcludeerd dat ook de koop van sloopwoningen, gestripte woningen en cascowoningen als zodanig moeten worden beschouwd, mits uit de bouwkundige aard maar blijkt dat er objectief sprake is van een woonfunctie.

Wilt u meer weten over overdracht van panden en het daarbij geldende tarief voor overdrachtsbelasting? Bel ons voor het maken van een afspraak.

Bron: Opmaat 30/5/19 - 2019/0122 - ECLI:NL:RBZWB:2019:1184, resp. PHR:2016:1218.