Schenking op papier en gebrekkige rentebetalingen

Printvriendelijke versie

Veel ouders willen hun kinderen belastingvrij schenken. Als de ouders geen spaargeld beschikbaar hebben om te schenken, maar bijvoorbeeld wel een eigen huis, dan kan dat toch door gebruik te maken van een zogenaamde schenking op papier.
Bij een schenking op papier wordt in een notariële akte vastgelegd dat de ouders een bedrag schenken aan de kinderen. De kinderen lenen het bedrag als het ware terug aan de ouders en de ouders betalen rente aan de kinderen. Deze rente moet ook daadwerkelijk overgemaakt worden via de bankrekening. Is dat niet gebeurd, is er een jaar overgeslagen of kloppen de rentebedragen niet, dan wordt het bedrag van de schenking bij overlijden van de ouders gewoon belast met erfbelasting. Overigens kunt u het vergeten van rentebetalingen nog wel repareren.
Wilt u weten of een schenking op papier voor u voordeel oplevert of wilt u een reeds gedane papieren schenking waarvoor niet jaarlijks rente is betaald, repareren? Bel ons dan voor een afspraak.

Bron: Hof Arnhem-Leeuwarden 14 november 2017, nr 15/01482 (GHARL:2017:9841).