Vakantieverhuur woonruimte wordt ingeperkt

Printvriendelijke versie

Het verhuren van vakantiewoningen wordt strenger gereguleerd. Gemeenten krijgen hiervoor meer mogelijkheden. Het wetsvoorstel daarvoor is inmiddels door de Eerste Kamer aangenomen.

Gemeenten kunnen naar verwachting vanaf 2021 eenvoudiger gaan handhaven. Bovendien wordt fraude dan beboet, waarbij de overtreder kans loopt maximaal € 87.000 te moeten betalen. De mogelijkheden die de gemeenten krijgen betreffen het nemen van maatregelen als woonruimte in hun gemeente schaars is of als de leefbaarheid van een wijk in het geding is.
Gemeenten kunnen verhuurders van hun woningen aan toeristen verplichten om een registratienummer aan te vragen dat zij bij elke vermelding op verhuurplatforms moeten opnemen. Gemeenten krijgen zo inzicht in adressen en personen die betrokken zijn bij verhuur aan toeristen.

Nadat een gemeente de registratieplicht heeft geregeld, kan de gemeenteraad vaststellen dat er per toeristische verhuur van woonruimte een maximaal aantal nachten per jaar gaat gelden. Daarmee kan de druk op de woningmarkt worden verminderd en tegelijkertijd de leefbaarheid in een wijk worden bevorderd. De gemeenteraad kan ok een meldplicht per verhuring instellen of uiteindelijk zelfs een vergunningplicht invoeren.
Als blijkt dat een woning gedurende het maximale aantal dagen of meer is verhuurd, kan de gemeente het platform vragen om de betreffende woning niet meer te laten boeken. Als aanbieders de regels meermalen overtreden , kan de gemeente aan de verhuurder een verhuurverbod opleggen.
De Europese Commissie toetst nog of aan platforms de verlichting kan worden opgelegd om alleen advertenties te publiceren waarin een registratienummer wordt vermeld.

Boete
De boete voor woonfraude, bijvoorbeeld illegale onderhuur van een sociale huurwoning, wordt verviervoudigd naar € 87.000. Dat maximum wordt opgelegd als een aanbieder meer keren in de fout gaat.

Wilt u meer weten over het toeristisch verhuur van woonruimte? Bel ons voor het maken van een afspraak.

Bron: Vastgoedactueel 8/10/20