Vennootschapsbelasting gaat verder omlaag

Printvriendelijke versie

Nu de afschaffing van de dividendbelasting niet doorgaat, heeft het kabinet besloten om de vennootschapsbelasting verder te verlagen Volgens het kabinet zullen zowel grote als kleine bedrijven hiervan gaan profiteren.

Voor grote bedrijven zou de belasting in stappen omlaag gaan van 25% naar 22,25% in 2019. Dat wordt na de heroverweging een verlaging naar 20,5% in 2021. Voor het midden- en kleinbedrijf zou er een verlaging komen van 20% naar 16% Na heroverweging wordt dat een verlaging naar 15%.
Naast deze maatregelen gaat er van 1,9 miljard beschikbare euro’s ook een deel naar een overgangsregeling voor de inperking van de belastingvoordelen voor buitenlandse werknemers, naar verlaging van werkgeverslasten op arbeid, een overgangsmaatregel voor de op te legen belasting op hoge leningen van dga’s bij hun onderneming en nog enkele kleine aanpassingen.

De Tweede Kamer is van de kabinetsplannen op de hoogte gesteld. Het is nog niet duidelijk wanneer het parlement over deze plannen gaat debatteren en stemmen.

Wilt u meer weten over uw fiscale verplichtingen vanuit uw of in relatie met uw onderneming? Bel ons voor het maken van een afspraak.

Bron: Taxlive 15/10/18.