Voorkeursrecht koop geldt niet automatisch bij aandelenoverdracht verhuurder

Printvriendelijke versie

In huurovereenkomsten wordt soms een voorkeursrecht van koop voor de huurder opgenomen. Dat betekent dat de huurder op basis daarvan het gehuurde in eigendom kan krijgen als de verhuurder dit wil verkopen. De vraag is of het voorkeursrecht ook van toepassing is als de aandeelhouder van de verhurende bv zijn of haar aandelen overdraagt aan een derde.

Een recente uitspraak van de Haagse rechter biedt daarin duidelijkheid. De verkoop van aandelen in de verhurende bv verandert niets aan de verhouding tussen huurder en verhurende bv. Verkoop van aandelen is niet hetzelfde als verkoop van het verhuurde. Deze handeling leidt er op zichzelf niet toe dat de verhuurder het voorkeursrecht moet nakomen. Als een huurder of verhuurder het voorkeursrecht wel onder een dergelijke handeling van toepassing wil verklaren, moet dat expliciet uit de tekst van de huurovereenkomst blijken. Het verdient aanbeveling om ook de huurovereenkomst in dat geval door alle betrokken partijen te laten tekenen.

Wilt u meer weten over het overdragen van aandelen in relatie tot bedingen in huurovereenkomsten? Bel ons voor het maken van een afspraak.