Redactie ontbindende voorwaarde in koopakte belangrijk!

Printvriendelijke versie

Bij het sluiten van een koopovereenkomst met betrekking tot de aankoop van een woning, wordt door koper vaak een voorbehoud gemaakt voor het verkrijgen van de vereiste financiering. Dit voorbehoud wordt dikwijls door middel van een ontbindende voorwaarde in de koopakte opgenomen. Mocht de koper geen (voldoende) financiering voor de aankoop kunnen verkrijgen, dan wil hij zonder kosten van de koop kunnen afzien.

Let op formulering!
Hier spelen twee zaken een belangrijke rol:
Ten eerste een juridisch correcte formulering van de ontbindende voorwaarde, alsmede de datum waarop door de koper uiterlijk een beroep kan worden gedaan op ontbinding van de koopovereenkomst.

Een juiste redactie van het financieringsvoorbehoud is van uitermate groot belang! Een standaard financieringsvoorbehoud in een koopakte houdt meestal in, dat de u als koper een beroep kunt doen op de ontbinding van de koopovereenkomst, indien u
-dit beroep vóór een bepaalde datum instelt (meestal binnen 1 maand na ondertekening van de koopakte), én
-daarbij documentatie van de afwijzing door twee financiers heeft overlegd.

Indien u als koper deze twee vereisten niet in acht neemt, kan dit tot grote financiële gevolgen leiden. De verkoper zal in dat geval de contractueel overeengekomen boete van 10% van de koopsom kunnen opeisen.

In april van dit jaar heeft de Rechtbank ’s Gravenhage in een dergelijke kwestie geoordeeld, dat alleen de schriftelijke mededeling van de koper dat een beroep wordt gedaan op ontbinding van de koopovereenkomst wegens het niet kunnen verkrijgen van de vereiste financiering, onvoldoende is. De koper werd veroordeeld tot betaling van de boete van 10% van de koopsom.

Vraag dus tijdig offertes voor de financiering van de aankoop bij banken en/of verzekeringsmaatschappijen op, zodat u niet in tijdnood raakt! Ook indien u slechts één afwijzing heeft, kan dit tot gevolg hebben, dat geen rechtsgeldig beroep kan worden gedaan op het financieringsvoorbehoud.

Bij twijfel over de redactie van het financieringsvoorbehoud raadpleeg uw notaris!!

Bron: Rechtspraak Vastgoedrecht 2011,nr. 77.