Aankoop dienstwoning teruggedraaid

Printvriendelijke versie

Woningen op een bedrijventerrein worden vaak op grond van het geldende bestemmingsplan gekwalificeerd als dienstwoning. Dat houdt in dat de woning alleen mag worden bewoond door personen die op de een of andere wijze nauw betrokken zijn bij het naast gelegen bedrijf.

In de meeste gevallen wordt de woning van het bedrijf aan een werknemer verhuurd, maar ook verkoop van de woning aan de medewerker is mogelijk. Aan het verkopen van de dienstwoning zitten wel haken en ogen. Zo zal de werkgever, eigenaar van de woning, de werknemer moeten informeren over het feit dat het een dienstwoning betreft en dat bij beëindiging van de arbeidsrelatie de dienstwoning moet worden ontruimd. Als de bewoner geen specifieke binding (meer) heeft met het bedrijf, kan de gemeente op grond van het geldende bestemmingsplan ontruiming van de woning vorderen.

Kopen is dan niet zo aantrekkelijk meer. In de huidige slechte economische tijden is niet iedere werknemer zeker van zijn baan. Geen baan en niet mogen wonen in je eigen woning is dan dubbel zuur. Het Gerechtshof Amsterdam werd medio vorig jaar gevraagd zich over een dergelijke kwestie te buigen. Een particuliere verkoper schond de meldingsplicht aan koper, door hem niet in te lichten over het feit dat het hier een dienstwoning betrof en dat volgens het bestemmingsplan alleen bij het bedrijf betrokken personen gebruik mogen maken van de woning. De koopovereenkomst werd gesloten en ook de daarop volgende eigendomsoverdracht bij de notaris vond plaats op het moment dat de koper nog werkzaam was bij het bedrijf. Nadat enige tijd later de arbeidsrelatie tussen de koper en het bedrijf was beëindigd, ontving de koper van de gemeente een brief waarin de ontruiming van de woning werd gevorderd. De koper stapte vervolgens naar de rechter en vorderde ontbinding van de koop en teruglevering van de woning aan verkoper, zodat de koper zijn geld weer terug zou krijgen.

Het Gerechtshof stelde de koper in het gelijk. De bestemming tot dienstwoning is een zodanige beperking van het eigendomsrecht, dat verkoper dit moet melden aan de koper. Bij de koop van een woning behoeft de koper slechts die beperkingen te verwachten, die aan hem uitdrukkelijk zijn gemeld en ook door hem zijn aanvaard.

Bent u voornemens een (dienst)woning te verkopen of te kopen? Laat u dan vroegtijdig door de notaris informeren over de informatieplicht van de verkoper en de onderzoeksplicht van de koper. Bel of mail ons gerust voor een afspraak.

Bron: Gerechtshof Amsterdam, 17 juli 2012 LJN BY7686