Forse vermogensstijging niet altijd onvoorzien

Printvriendelijke versie

Hoe onverwacht is het dat tijdens een huwelijk het vermogen van een van de partners aanzienlijk toeneemt, bijvoorbeeld omdat die partner zelfstandig ondernemer is? Deze vraag speelt vooral een rol als het na een huwelijk op huwelijkse voorwaarden tot een echtscheiding komt. Nog meer speelt die vraag als de niet-ondernemende partij ook nog eens (koud) uitgesloten is van elke verdeling van dat opgebouwde vermogen.

Is het onder deze omstandigheden redelijk en billijk om de huwelijkse voorwaarden ongewijzigd in stand te houden? Of zouden ze moeten worden aangepast zodat er alsnog een gemeenschep van goederen ontstaat (ieder ontvangt de helft van het vermogen)? Ook vanuit een andere invalshoek kunnen vragen worden gesteld: is een explosieve vermogensgroei van de ondernemende partner onvoorzien en om die reden aanleiding om de huwelijkse voorwaarden alsnog aan te passen?
Of moet bij het oordeel over een gevraagde aanpassing ook het leefmilieu van het voormalige echtpaar meespelen? Bijvoorbeeld een cultuur waarin de vrouw thuis voor de kinderen, het huis en het eten zorgt en geen zelfstandige inkomsten heeft.

In de jurisprudentie wordt gesteld dat extreme, onvoorziene gevallen een aanpassing of een gehele of gedeeltelijke ontbinding van een overeenkomst kunnen rechtvaardigen. Van dergelijke onvoorziene omstandigheden is echter pas sprake als het gaat om omstandigheden die na het sluiten van de overeenkomst – de huwelijkse voorwaarden – zijn ingetreden. Een vermogenstoename van de ene partij kan niet zonder meer door de andere partij worden aangemerkt als een onvoorziene omstandigheid. Wie bij het sluiten van huwelijkse voorwaarden een koude uitsluiting overeenkomt, heeft het risico aanvaard dat het vermogen van één van hen in verhouding tot dat van de ander aanzienlijk zou toenemen. Als de ‘benadeelde’ partner tijdens het huwelijk nooit enige aanmerking heeft gehad op die groei en geen voorstellen heeft gedaan tot aanpassing van de huwelijkse voorwaarden, is dat het risico van die partij.
De huwelijkse voorwaarden blijven in tact en zullen bij de echtscheiding als zodanig moeten worden gerespecteerd.

Wilt u meer weten over huwelijkse voorwaarden en vermogenstoename? Wij kunnen u helpen bij het beoordelen van de mogelijkheden en het vinden van passende oplossingen.

Bron: OpMaat Personen- en familierecht nieuws 2013/18