Testamentaire lijfrente niet aftrekbaar voor inkomstenbelasting

Printvriendelijke versie

Sommige mensen nemen in hun testament een lijfrenteverplichting op. Dat is de plicht voor de erfgenamen om met regelmaat een vast bedrag over te maken aan een persoon.

Een lijfrenteverplichting wordt wel eens opgenomen omdat degene die het testament maakt een partner of een andere persoon verzorgd achter wil laten. In sommige gevallen is een bedrag in eens niet gewenst bijvoorbeeld omdat de begunstigde daar misschien niet mee om zal kunnen gaan. Degene die het testament maakt kan dan bepalen dat zijn erfgenamen maandelijks een vast bedrag zullen overmaken.

Onlangs stelde een inspecteur van belastingen dat een dochter in een dergelijk geval de uitkeringen die zij maandelijks moest doen aan de vriendin van haar overleden vader, niet kon aftrekken voor de inkomstenbelasting.

Om de uitkeringen wel aftrekbaar te laten zijn moest zij aannemelijk maken dat de lijfrente-uitkering een dringende morele verplichting was die strekte tot levensonderhoud van de vriendin en dat de lijfrente-uitkering was omgezet in een juridisch afdwingbare verplichting. Volgens de rechter moest de beoordeling of de vriendin een ondersteuning in haar levensonderhoud nodig had, gemaakt worden op het moment van overlijden van vader. Nu dit niet het geval was oordeelde de rechter dat de lijfrente-uitkeringen niet aftrekbaar waren voor de Wet inkomstenbelasting 2001.

Uit het voorgaande blijkt dat het belangrijk is om bijzondere regelingen in uw testament regelmatig te laten beoordelen. Het kan zijn dat uw testament inmiddels anders uitpakt dan u had gedacht toen u het testament maakte. Wij beoordelen uw testament graag voor u.

Bron: Notamail 16 januari 2013